Îmbinarea muncii cu studiile de masterat

5 martie 2024 3

Bună ziua. Angajatorul poate/trebuie să acorde salariatului concediu de studii cu termen de o zi pentru elaborarea tezei de masterat, în baza confirmării eliberate de universitate?

Jurist comments 1

Download discussion
Tatiana Scobiola
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Alte contravenţii
  • Alte domenii

Bună. Coform art. 178 din Codul Muncii:
Salariaților trimiși de către angajator la programe de studii acreditate în condițiile legii în cadrul învățământului profesional tehnic, superior de licență sau superior de master cu frecvență redusă li se stabilește durata redusă a timpului de muncă, li se acordă concedii suplimentare, cu... mai detaliat menținerea integrală sau parțială a salariului mediu, și alte înlesniri, în modul stabilit de Guvern.
Salariaților care, din proprie inițiativă, s-au înmatriculat la programe de studii acreditate în condițiile legii în cadrul învățământului profesional tehnic, superior de licență sau superior de master cu frecvență redusă li se acordă anumite garanții și compensații în modul prevăzut de contractul colectiv sau de cel individual de muncă.
Astfel, dacă este prevăzută această garanție în CIM sau contract colectiv, atunci puteți beneficia de ea. În orice caz, dacă angajatorul este de acord cu acordarea concediului de studii se poate acorda chiar dacă această garanție nu este reglementată de Codul Muncii/CIM.

5 martie 2024