Imobil cu datorii

12 decembrie 2023 3

Bună ziua. În anul 2021 am achiziționat un garaj de la o persoană care între timp a decedat. Recent am fost informată că toți proprietarii de garaje situate pe teritoriul respectiv sunt obligați să plătească o datorie pentru taxa de drum din zona respectiva, acumulată începând cu 2012. Menționez că în tot acest timp proprietarii de garaje nu au achitat această taxă, deoarece președintele responsabil pentru colectarea acestor plăți a decedat în 2012, iar timp de 11 ani nu a fost înlocuit. Recent, după ce un alt președinte i-a luat locul, au fost aduse la cunoștință aceste datorii. Respectiv, până în anul 2023 nimeni nu cunoștea despre existența acestor obligații financiare.
Am următoarele întrebări:
1) Odată cu achiziționarea acestui imobil, au fost transferate și datoriile aferente?
2) Există riscul ca bunul imobil să fie sechestrat în caz că datoriile menționate nu sunt achitate?
Mulțumesc anticipat!

Jurist comments 2

Download discussion
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna Valeria, eu vă propun să verificați existența contractului referitor la ex. proprietaarulu, dacă s-a manifesta acest lucru în oarecare document, că stăpânii garajelor au fos obliogați sp achite ceva, ca mai apoi să vă oblige pe DVS să achitați ceva.Dacă lipsesc așa document, apare întrebarea în baza cărui document... mai detaliat puteți fi obligată să achitați. Eu vă aduc la cunoștință ce spune Codul civil, unde este menționate termneul general, acest termen o să fie socotit din momenul, când DVS ați aflat despre achitarea oarecare sumă, el se v-a considera din ziua când s-a petrecut adunarea generală, președintele adunării v-a adus oficial la cunoștință datoria, care a apărut Articolul 391. Termenul general de prescripţie extinctivă
(1) Termenul general în interiorul căruia persoana poate să-şi apere, pe calea intentării unei acţiuni în instanţă de judecată, dreptul încălcat este de 3 ani.
(2) Acţiunile privind apărarea drepturilor personale nepatrimoniale se prescriu numai în cazurile expres prevăzute de lege.

13 decembrie 2023
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul muncii
 • Alte contravenţii

Valeria, bună ziua!

1. Este necesar să vedeți ce prevede contractul Dvs. cu vânzătorul, adică fostul proprietar al garajului în cauză ca să vedeți dacă vi s-a transmis doar bunul imobil sau și toate datoriile în legătură cu deservirea acestuia.

2. Pot exista taxe locale, impuse prin decizii ale Consiliului Municipal Chișinău,... mai detaliat iar pentru vă adeveri de existența unei astfel de taxe solicitați președintelui asociației să vă ofere informații exacte în legătură cu pretențiile înaintate.

3. După cum a menționat colegul există termen general de prescripție pentru executarea unor obligații, inclusiv și în acest caz.
În cazul în care administratorul asociației vă solicită plata unei datorii pentru 12 ani nu vă grăbiți să o achitați pe toată și, după ce vă oferă toată informația care confirmă temeiul legal sau contractual din care reiese această pretinsă datorie, întocmiți o notă de informare a asociației, prin care le comunicați că veți achita doar suma pentru ultimii 3 ani, iar în rest, datoria mai veche o considerați prescrisă în legătură cu scurgerea termenului general de prescripție.

Cât privește partea de datorie care o preluați pentru perioada în care Dvs. nu ați fost proprietar, vă puteți adresa cu o cerere de restituire a respectivei părți din datorie către moștenitorii fostului proprietari, care au moștenit inclusiv datoriile lăsate de către această persoană. Dacă acesta a fost căsătorit la acel moment, soția acestuia inclusiv era datoria să achite datoria în cazul dacă, nu a existat un contract matrimonial care stabilea regimul bunurilor.


Cu respect,
Igor Brinișter

13 decembrie 2023