Imobil fără mostenitor

17 octombrie 2018 45

Buna ziua tuturor! Sora bunicii a decedat ceva timp in urma fără a avea moștenitori de gradul I. In imobilul acesteia s-a instalat o mătușa fără intervenția organelor abilitate, adică fără perfectarea carorva acte. După mai bine de 10 matusa tot locuiește in acel imobil. Este respectiva situație legală? Dacă nu, cum se procedează in cazul proprietăților după decesul proprietarilor fără înregistrarea moștenitorilor? Va mulțumesc.

Comentariile juriștilor 3

Descărcaţi discuția
Nicolae Ilco (Calin)
 • Parajurist
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Alte contravenţii

Salutare

În cazul dat este vorba de moştenirea legală, conform art. 1500, Codul Civil:

Articolul 1500. Moştenitorii legali
(1) În cazul succesiunii legale, moştenitori cu drept de cotă egală sînt:
a) de clasa I – descendenţii (fiii şi fiicele celui ce a lăsat moştenirea, la fel... mai detaliat şi cei născuţi vii după decesul lui, precum şi cei înfiaţi), soţul supravieţuitor şi ascendenţii privilegiaţi (părinţii, înfietorii) celui ce a lăsat moştenirea;
b) de clasa a II-a – colateralii privilegiaţi (fraţii şi surorile) şi ascendenţii ordinari (bunicii, atît din partea tatălui, cît şi din partea mamei) ai celui ce a lăsat moştenirea;
c) de clasa a III-a – colateralii ordinari (unchii şi mătuşile) ai celui ce a lăsat moştenirea.
(2) Ascendenţii ordinari culeg moştenirea în ordinea proximităţii (apropierii) gradului de rudenie cu cel ce a lăsat moştenirea, respectiv bunicii îi înlătură pe străbunici etc., indiferent de sex şi linie.
(3) În cazul moştenirii descendenţilor şi colateralilor se aplică reprezentarea:
a) descendenţilor – la infinit;
b) colateralilor – pînă la gradul al IV-lea de rudenie inclusiv (colaterali privilegiaţi – nepoţi de la frate şi soră, strănepoţi de la frate şi soră; colaterali ordinari – veri primari).
(4) Reprezentarea are loc cu respectarea prevederilor art.1504.
(5) Părinţii naturali ai celui adoptat şi celelalte rude ale lui de sînge pe linie ascendentă, precum şi surorile şi fraţii lui de sînge, nu moştenesc după moartea celui adoptat sau a descendenţilor lui.

Articolul 1501. Ordinea la succesiunea legală
Moştenitorii de clasă posterioară sînt chemaţi la succesiune legală numai dacă lipsesc moştenitori din clasele precedente sau dacă aceştia nu acceptă ori refuză succesiunea. Ei sînt chemaţi la succesiune şi în cazul în care toţi moştenitorii de clasele precedente au fost decăzuţi din dreptul la succesiune.

Deci, mătuşa se consideră moştenitor de clasa a III-a şi, deoarece s-a instalat în casă imediat după decesul proprietarului, ar putea pretinde la acceptarea succesiunii prin intrarea în posesiune a patrimoniului succesoral dar acest fapt trebuieşte de demonstrat.

Servus

17 octombrie 2018
Sergiu A.

Problema de baza este ca legal Mătușa nu a intrat in dreptul de Moștenitor, adică in decurs de 10 ani nu a perfectat un careva act notarial sau OCT. Bunul imobil pina și astăzi este inregistrat pe defuncta, însă Mătușa totuși locuiește in imobil.
Are ea acest drept, de a locui... mai detaliat in acea casa fără vreo înregistrare la organele numite?

17 octombrie 2018
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Contravenţii rutiere

Serghei, mătușa are dreptul de a locui în acel imobil, deoarece se prezumă că a acceptat moștenirea prin posesiune, adică prin faptul că a locuit și locuiește în acel imobil. Totuși dînsa nu poate perfecta actele atîta timp cît nu va obține o hotărîre judecătorească constatatoare de acceptare a succesiunii... mai detaliat prin posesie și nu va fi declarată moștenitor și proprietar al imobilului.

17 octombrie 2018