Imobil sechestrat

26 martie 2024 3

Bună ziua! Dorim să cumpărăm o casă pe care este aplicat sechestru. Există riscul că dacă achitam toate datoriile vânzătorului, sechestrul să nu fie ridicat?

Jurist comments 1

Download discussion
Tatiana Scobiola
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Alte contravenţii
  • Alte domenii

Bună ziua. Nu vă recomand cumpărarea imobilului până nu este ridicat sechestru, întrucât dacă îl acceptați așa este posibil să în valorifice silit chiar dacă Dvs ați devenit proprietar și nu aveți legătură cu aplicarea sechestrului.
În al doilea rând, verificați temeiul aplicării sechestrului, suma, etc. Dacă vă asumați acest... mai detaliat risc și achitați datoriile vânzătorului atunci se va ridica sechestru.
Articolul 127. Ridicarea sechestrului

(1) Sechestrul se ridică de pe bunuri în cazul:

a) achitării de către debitor a datoriei şi al recuperării cheltuielilor de executare;

b) achitării datoriei şi restituirii cheltuielilor de executare din contul altor bunuri vîndute sau prin alte modalităţi de executare;

c) necesităţii sechestrării unor alte bunuri solicitate pe piaţă, în scopul urgentării executării documentului executoriu;

d) vînzării bunului în condiţiile art.125 din prezentul cod;

e) imposibilităţii vînzării bunului;

f) scoaterii de sub sechestru a bunului în baza unei hotărîri judecătoreşti definitive;

g) solicitării creditorului, dacă sînt achitate cheltuielile de executare, inclusiv onorariul;

h) vînzării de către creditorul gajist a bunului gajat, cu condiţia prezentării executorului judecătoresc a documentelor confirmative privind achitarea integrală a preţului de vînzare şi calculul creanţei şi cu condiţia virării la contul executorului judecătoresc a diferenţei dintre preţul de vînzare şi valoarea creanţei sale.
De asemenea, pentru a vă asigura, încheiați un acord cu vânzătorul prin care acesta se obligă să transmită dreptul de proprietate ca urmare a achitării datoriilor de către Dvs.

26 martie 2024