Impartirea imobilului de catre 2 persoane

30 ianuarie 2018 143

Daca apartamentul cu o camera e scris sau ramas mostenire pe 2 persoane, unul vrea sa-l vinda dar al doilea nu, cum sa procedeze?

Jurist comments 2

Download discussion
Octavian Cazac
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul afacerilor
 • Dreptul imobiliar

Vă adresaţi în judecată cu cerere de partaj prin vânzare. Bunul va fi vândut la licitaţie, iar banii se vor împărţi.

31 ianuarie 2018
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul muncii
 • Alte contravenţii

După cum prevede art. 361 alin. (2) lit. a) - „Modul de împărţire a bunului proprietate comună pe cote-părţi”, mai există o opțiune:
(1) Împărţirea bunului proprietate comună pe cote-părţi se face în natură, proporţional cotei-părţi a fiecărui coproprietar.
(2) Dacă bunul proprietate comună... mai detaliat pe cote-părţi este indivizibil ori nu este partajabil în natură, împărţirea se face prin:
a) atribuirea întregului bun, în schimbul unei sulte, în favoarea unui ori a mai multor coproprietari, la cererea lor;
b) vînzarea bunului în modul stabilit de coproprietari ori, în caz de neînţelegere, la licitaţie şi distribuirea preţului către coproprietari proporţional cotei-părţi a fiecăruia dintre ei.
(3) În cazul în care unui dintre coproprietari îi este atribuită o parte reală mai mare decît cota sa parte, celorlalţi coproprietari li se atribuie o sultă.
(4) Împărţirea se efectuează în modul stabilit de lege.
(5) Părţile reale stabilite de instanţă de judecată pot fi distribuite prin tragere la sorţi, după caz.

31 ianuarie 2018