Impozit la vânzarea imobilului

29 aprilie 2024 2

Bună ziua. Ce sumă se va achita, cu titlu de impozit pe venit, în cazul tranzacției de vânzare la prețul de 20.000 Euro a unui imobil moștenit în 2001?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
  • Parajurist
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul afacerilor

În cazul vânzării bunurilor imobile de către persoane fizice, urmează a fi impozitată creșterea de capital, care reprezintă diferența dintre suma încasată (prețul bunului la vânzare - 20 000 euro) și baza valorică a bunului (valoarea de piaţă a bunului la data dobîndirii dreptului de proprietate obţinut prin moştenire). Conform... mai detaliat art. 40 alin. (7) din Codul fiscal, se impozitează 50% din diferența calculată mai sus la o cotă de 12%.
Deci, suma va fi: 0,12*(0,5*(20 000 eur - valoarea de piaţă a bunului la data dobîndirii dreptului de proprietate obţinut prin moştenire)).

13 mai 2024