Impozit pe venitul obtinut din vanzarea unui apartament

11 februarie 2023 165

Buna ziua. Recent am vandut un apartament cu o camera si suprafata totala de 31,6 mp, pe care l-am mostenit 4 ani si jumatate in urma de la unchiul meu. Nu am viza de resedinta in acel apartament. Trebuie sa achit impozit pe venitul obtinut din vanzarea apartamentului mentionat? Daca raspunsul este da, care este rata impozitului aplicabila in cazul descris? Merci anticipat!

Comentariile juriștilor 6

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul afacerilor

Bună ziua.
Trebuie să achitați 12% din 50% a excedentului (diferența dintre suma indicată în contractul de vînzare cumpărare și valoarea cadastrală a bunului)
De exemplu valoarea cadastrală este 100000 lei, bunul se vinde cu 200000 lei. Excedentul e 200000-100000=100000 lei;
Impozitul va fi 12% din 50000lei (50% din 100000) ... mai detaliat = 6000 lei.

Codul fiscal prevede:
Articolul 42. Baza valorică a activelor de capital
(1) Bază valorică a activelor de capital se confirmă documentar conform modului stabilit de Ministerul Finanţelor şi constituie:
d) valoarea de piaţă a activelor de capital (la data dobîndirii dreptului de proprietate) obţinute prin moştenire, titlu de donaţie sau prin contractul de întreţinere pe viaţă;

Articolul 40. Determinarea creşterii sau pierderii de capital
(1) Mărimea creşterii sau pierderii de capital provenite din vînzare, schimb sau din altă formă de înstrăinare a activelor de capital este egală cu diferenţa dintre suma încasată (venitul obţinut) şi baza valorică a acestor active.
(7) Suma creşterii de capital în perioada fiscală este egală cu 50% din suma excedentară a creşterii de capital recunoscute peste nivelul oricăror pierderi de capital suportate pe parcursul perioadei fiscale.
Articolul 15. Cotele de impozit
Suma totală a impozitului pe venit se determină:
a) pentru persoane fizice, întreprinzători individuali şi persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei şi în domeniul sănătăţii – în mărime de 12% din venitul anual impozabil;

12 februarie 2023

Chiar daca sunt proprietara mai mult de 4 ani oricum achit am inteles corect? Merci!!!

12 februarie 2023
Serghei Marciuc
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul afacerilor

Termenul de proprietate se ia în considerare numai în cazul cînd apartamentul respectiv ar fi fost locuință de bază (mai mult de 3ani) în celelalte cazuri nu se ia în considerare

Codul fiscal prevede:
Articolul 40. Determinarea creşterii sau pierderii de capital
(6) Creşterea sau pierderea de capital provenită din vînzare, schimb... mai detaliat sau din altă formă de înstrăinare a locuinţei de bază nu este recunoscută în scopuri fiscale.

Articolul 5. Noţiuni generale

Următoarele noţiuni se aplică în scopul impozitării, fără modificarea statutului juridic al persoanelor juridice şi fizice prevăzut de legislaţia în vigoare:
46) Locuinţă de bază – locuinţă care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:

a) este proprietatea contribuabilului în decurs de cel puţin 3 ani;

b) constituie domiciliul/reşedinţa contribuabilului în decursul ultimilor 3 ani pînă la momentul înstrăinării.

Același mesaj îl aduce și SFS
https://sfs.md/ro/stiri/modalitatea-de-calculare-a-impozitului-pe-venit-de-catre-persoanele-fizice-care-inregistreaza-crestere-de-capital#:~:text=Prin%20urmare%2C%20la%20%C3%AEnstr%C4%83inarea%20activului,din%20Codul%20fiscal%20(12%25).

13 februarie 2023
Serghei Marciuc
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul afacerilor

În comparație, art. 40 Cod fiscal prevede expres care creștere de capital nu se impozitează
(5) Creşterea sau pierderea de capital nu este recunoscută în scopuri fiscale în cazul încheierii unui contract de donaţii între rude de gradul I, precum şi între soţi.

(51) Creșterea sau pierderea de capital nu este recunoscută... mai detaliat în scopuri fiscale în cazul înstrăinării unui autoturism care a fost în proprietatea contribuabilului cel puțin 3 ani până la data înstrăinării, cu excepția autovehiculelor de colecție de interes istoric sau etnografic.

13 februarie 2023

Multumesc frumos!!!!

13 februarie 2023
Serghei Marciuc
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul afacerilor

Cu drag.

13 februarie 2023