Impozitul pe arendă

27 ianuarie 2019 57

Impozitul pe arendă mai exact impozitul pe veniturile obținute din exploatarea terenurilor agricole – cine este obligat, prin lege, să îl plătească: proprietarul terenului sau arendașul?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Valentin Ciuric
  • Avocat
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua! Domnul Valeriu,

Găsiți mai jos răspunsurile la întrebarea dumneavoastră.
I. Potrivit art. 13 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, subiecţi ai impunerii impozitului pe venit sunt persoanele juridice şi fizice rezidente ale Republicii Moldova, care desfăşoară activitate de întreprinzător și persoanele care desfăşoară servicii profesionale care pe parcursul perioadei... mai detaliat fiscale, obţin venit din orice surse aflate în Republica Moldova.
Deci, impozitul pe venit obținut în baza activității de exploatare a terenurilor agricole este achitat de către arendaș, deoarece ultimul beneficiază de veniturile obținute urmare a acestei activități.
Totodată, potrivit art. 18 lit. d) din Codul fiscal, sursele de venit impozabile sunt și veniturile obținute din arendă.
Astfel, arendașul va achita impozite pe veniturile obținute în baza exploatării terenului agricol, iar arendatorul-proprietar va achita impozite pentru sumele obținute cu titlu de plată pentru arendă.

II. Potrivit art. 16 alin. (3) lit. d) din Legea cu privire arenda în agricultură nr. 198 din 15.05.2003, “arendaşul este obligat să achite impozitele şi alte plăţi, prevăzute de legislaţia în vigoare, în cazul când contractul nu prevede altfel”.
Deci, legea stabilește că impozitele sunt achitate de către arendașul terenului agricol. Totodată, la încheierea contractului de arendă părțile pot conveni asupra faptului că impozitele să fie achitate de către arendator.
Vă recomand să analizați contractul dumneavoastră și dacă nu există prevederi referitoare la obligația achitării impozitelor, se aplica regula generală stipulată la art. 16 alin. (3) lit. d) din lege.
Mai mult, în Registrul contractelor de arendă ţinut de inginerul cadastral din cadrul primăriei este indicat plătitorul impozitelor aplicate asupra bunului agricol arendat (art. 11 alin. (5) lit. d) din Legea nr. 198 din 15.05.2003.
Vă informez că, potrivit art. XVII din Legea nr. 133/2018 privind modernizarea Codului civil și modificarea unor acte legislative, la 1 martie 2019 se abrogă Legea cu privire la arenda în agricultură (nr. 198/2003). Din 1 martie 2019 contractele de arendă vor fi încheiate, executate și încetate în conformitate cu prevederile art. 911 – 925 cu indice 15 din Cod civil.

Cu respect,
Valentin Ciuric, Avocat
Tel.: 067 699 599

27 ianuarie 2019