Impozitul pe avere

3 noiembrie 2019 71

Salut! Am un apartament a carui valoare nu depășește 1,5 milioane lei. Vreau sa procur inca un apartament si valoarea lor combinata va depasi 1,5 milioane lei. Vreau sa stiu daca valoarea lor cumulativa se împarte între soț și soție. Ambele urmează să fie înscrise pe mine. Aparent, soția are cota parte legala, chiar daca nu e pe numele ei. Reiese de aici ca nu trebuie sa plătesc impozitul pe venit, deoarece cota parte este 50 la 50 pentru sot sotie si respectiv valoarea lor la fel este distribuită între soți. Sau cadastrul și fiscul vor aplica impozitul in functie de persoana pe care este înscris acel bun imobil, fara a lua in consideratie faptul ca suntem casatoriti?

Comentariile juriștilor 5

Descărcaţi discuția
Silviu Potîrniche
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil

Bine ai venit pe yAvo!
***
Conform art. 277 alin. (4) Cod Fiscal: În cazul în care bunurile imobiliare se află în proprietate comună în devălmăşie, subiect al impunerii este considerată, în baza acordului comun, unul din proprietari (coproprietari). În acest caz toţi proprietarii (coproprietarii) poartă o răspundere solidară pentru îndeplinirea obligaţiilor... mai detaliat fiscale.

Dupa cum reiese din această normă, faptul că sotia nu figurează ca proprietar în RBI, nu are relevanță în scopuri fiscale, urmând să fie ambii soți responsabili pentru achitarea impozitului imobiliar.

4 noiembrie 2019

Raspunsul de mai sus oferit de dm. Se refera la impozitul imobiliar... Consider că nu are relevanță cu impozitul pe avere... intrebarea mea se refera la impozitul pe avere și cum este aplicat.. daca sunt căsătorit ambii soți au cote parte din imobule dupa lege chiar daca defacoto contractul este... mai detaliat pe o pe sot reiese de aici ca nu cad sub incidența Impozitului pe avere... sau totuși cad si trebuie să-l plateasca...

4 noiembrie 2019
Silviu Potîrniche
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil

Aceeasi regula se aplica si impozitului pe avere. Vedeti art. 287/2 alin. (3) Cod Fiscal.
***
Raspunderea solidara si prezumtia ca unul din proprietari este subiect al impunerii - exclude aplicabilitatea art. 287/3 alin. (3) Cod Fiscal.
Cu alte cuvinte, valoarea si suprafata totala a imobilelor nu se imparte la doi, in... mai detaliat scopuri fiscale, in cazul proprietatii comune in devalmasie.

4 noiembrie 2019
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Alte contravenţii

Bună ziua!

În cazul în care, bunul imobil constituie proprietate comună în devălmășie a soților, indiferent de faptul care dintre ei este înregistrat în Registrul bunurilor imobile, iar bunul întrunește cumulativ condițiile prevăzute de legea fiscală pentru a fi achitat impozitul pe avere, acest impozit va fi achitat.
Cât de bizar vi... mai detaliat s-ar părea, în anul 2018, în urma determinării cotelor părți printr-un acord la notar, înregistrat la ASP și prezentat Extrasul la Serviciul Fiscal de Stat soții nu mai achită impozitul pe avere.

Prin urmare, chiar și determinînd cotele părți a bunului imobil deja deținut, în cazul în care dobândiți în proprietate un al bun imobil ce va întruni condițiile C Fiscal, iar în totalitate cu partea deținută din primul imobil vă încadrați în prevederile art. 287/3 C Fiscal devenind subiect impozabil în acord cu aceste prevederi.

4 noiembrie 2019

Igor, multumesc mult pentru un raspuns coerent

4 noiembrie 2019