Imprumut banesc

10 septembrie 2023 4

Buna ziua. Am luat un imprumut banesc. Acum creditorul cere sa-i platesc dobanda, chiar daca in recipisa nu este specificat acest lucru. Ma ameninta si ma streseaza. Ce sa fac si cum sa procedez?

Jurist comments 2

Download discussion
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Doina, eu îți propun să fii pe pace, dacă în recipisă nu erste stipulat dobânda, întrebare în baza căruia argument el vrea bani. Credfitorul nu are dreptul să se adreseze în instanță de a ceri dobânda. Posibel în recipisă este indicat data achitării, vă stăruiți să vă încadrați cu achitarea,... mai detaliat adică să achitați la timp. O să fie înteresant îăn ce constă amenințările creditorului. Eu vă propun în caz de ceva să eșiți pe viberul meu de pe telefonul +37368669950 și noi vom discuta.

10 septembrie 2023
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar

Buna ziua,
indiferent daca este sau nu specificata dobinda in recipisa creditorul poate sa ceara achitarea ei daca datoria nu a fost achitata la data scadentei.

Articolul 942. Dobînda de întîrziere în executarea obligațiilor pecuniare

(1) În cazul în care o sumă de bani nu este plătită la scadență, creditorul are... mai detaliat dreptul la dobîndă de întîrziere pentru suma respectivă din data imediat următoare scadenței plății pînă la data în care s-a efectuat plata, la rata prevăzută la alin. (2) ori la o altă rată prevăzută de dispozițiile legale speciale.

(2) Rata dobînzii de întîrziere este egală cu rata prevăzută la art. 874 plus 5 puncte procentuale pe an, în cazul în care debitorul este un consumator, sau 9 puncte procentuale pe an, în celelalte cazuri. Cu toate acestea, dacă înainte de scadență obligația pecuniară era purtătoare de dobîndă prevăzută de contract, în scopul determinării ratei dobînzii de întîrziere, creditorul poate înlocui rata prevăzută la art. 874 cu rata dobînzii prevăzute de contract.

(3) Debitorul consumator are dreptul să facă dovada că prejudiciul suferit de creditor ca urmare a întîrzierii plății este mai mic decît rata legală a dobînzii de întîrziere.

(4) În cazul în care s-a stipulat o clauză penală, creditorul poate să ceară, la alegere, fie dobînda de întîrziere calculată conform dispozițiilor prezentului articol, fie penalitatea pentru întîrziere. De asemenea, creditorul poate cere despăgubiri pentru prejudiciul cauzat în partea neacoperită de dobînda de întîrziere.

(5) Pe perioada în care suma de bani nu este plătită la scadență cu justificare, debitorul datorează doar dobînda de întîrziere la rata prevăzută la art. 874. Debitorul consumator nu datorează asemenea dobîndă de întîrziere.

(6) Orice clauza contrară dispozițiilor prezentului articol în detrimentul consumatorului este lovită de nulitate absolută.

11 septembrie 2023