Imprumut bani persoana fizica cu recipisa

19 iulie 2017 5250

Am dat cu imprumut o suma de bani unei persoane, ca garantie am luat o recipisa de la persoana data cu tote datele din buletin si semnatura si suma imprumutului, in recipisa este indicat termenul de achitare, acest termen este expirat deja de un an de zile. Este aceasta recipisa act juridic pentru a inainta cerere catre instantele de drept sau chiar de a da in judecata persoana data? in urma expirarii termenului de achitare pot cere ceva prejudicii, procente ? pot cu indrazneala sa merg in instanta? Mersi mult p/u raspuns

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Alte contravenţii
  • Alte domenii

Bună ziua.
Deci să concretizăm faptul că ricipisa pe care o aveți a fost întocmită manual (scris de mâină) de persoana care a luat banii cu împrumut, aceeasta e foarte important dat fiind faptul că deseori debitorul nu-și recunoaște datoria, iar dumneavoastră aveți tot dreptul să efectuați o expertiză grafologică, unde... mai detaliat se va stabili dacă scrisul e sau nu a debitorului. Încă un detaliu foarte important din ce trebuie să conțină o recipisă e datele personale atât creditorului (persoanei ce împrumută banii) cât și a debitorului (persoana care primește banii), adică: nume, prenume, datele din buletin: serie, număr, codul personal, data eliberării, oficiul şi data la care acesta expiră, domiciliul actual. Recipisa trebuie să contină suma pe care ați împrumutat-o, scrisă cu litere şi cifre, data la care datoria ajunge la scadenţă (întoarsă), data şi semnătura debitorului.
În ziua în care datoria a ajuns la scadenţă, dumneavoastra înainte de a vă adresa în instanţa de judecată, veți expedia debitorului o somaţie de plată, cu propunerea de a achita datoria, indicând concomitent şi consecinţele negative ale neplăţii datoriei: încasarea procentelor, taxa de stat, cheltuielile pentru asistenţa juridică suportate etc.
În cazul în care debitorul nu întoarce datoria până la data limită indicată în somaţie, dumneavoastră sunteți în drept să vă adresați în instanţa de judecată cu o acţiune privind încasarea forţată a datoriei, iar în conformitate cu Articolul 872. Codul Civil al RM
(1) În cazul în care împrumutatul nu restituie în termen împrumutul, împrumutătorul poate cere pentru întreaga sumă datorată o dobîndă în mărimea prevăzută la art. 619 dacă legea sau contractul nu prevede altfel.
Deasemenea vă puteți adresarea în instanţă în procedura de ordonanţă. Acest fapt înseamnă că dumneavoastră depuneți o cerere în judecată, achitând doar 50% taxa de stat, apoi judecătorul singur ia decizia, fără să cheme părţile şi în afara unei şedinţe de judecată. Judecătorul va emite ordonanţă judecătorească, şi o expediază debitorului. Dacă timp de 10 zile debitorul nu depune obiecţii, se emite al doilea exemplar al ordonanţei, care este şi titlu executoriu.
Cu titlul executoriu obţinut, dumneavoastră vă adresați la un executor judecătoresc care va pune în executare dispoziţiile cu caracter civil din titlul executoriu prin toate căile legale.
Și desigur trebuie să cunoașteți că, de regulă, procesele judiciare sunt foarte anevoioase şi de lungă durată. De aceea, ar fi bine, înainte de a vă adresa în instanţa de judecată, să încercaţi soluţionarea litigiului pe cale amiabilă.

21 iulie 2017