Împuternicirile avocatului în proces civil

5 mai 2023 39

Bună ziua!
1) Cererea de chemare în judecată depusă un avocat în baza unui mandat, însă în lipsa unui contract de asistență juridică. Aceasta se consideră a fi depusă cu respectarea cerințelor impuse de art. 166 alin. (5) CPC?
2) Avocatul este în drept să reprezinte interesele reclamantului, dacă nu are încheiat contract de asistență juridică în acest sens?
3) Este legală acțiunea instanței de judecată de a accepta cererea de chemare în judecată semnată de un avocat, care dispune de mandat, însă nu are încheiat contract de asistență juridică cu clientul?

Comentariile juriștilor 6

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul afacerilor

Instanța nu verifică existanța contractului, or mandatulse eliberează în baza contractului de asistență juridică numărul căruia se indică și în mandat.
Împuternicirea de a semna în numele clientului se acordă prin mandat. Respectiv instanța corect a acceptat cererea semnată în baza mandatului.

6 mai 2023

Mandatul nu are indicat nici un numar si data a contractuluui, pentru ca un astfel de contract nu a fost incheiat. Deci, se considera ca este un mandat ilegal?

6 mai 2023

Intrebarea mea a fost, daca avocatul este în drept să reprezinte interesele reclamantului, dacă nu are încheiat contract de asistență juridică în acest sens?

6 mai 2023

Din raspunsul Dvs nu rezulta si explicarea acestui fapt

6 mai 2023
Serghei Marciuc
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul afacerilor

LEGE Nr. 1260 din 19-07-2002 cu privire la avocatură
Articolul 11. Incompatibilități
(3) Nu se admite acordarea de către avocat a asistenței juridice de reprezentare a intereselor în instanțele de judecată în alt temei decât în baza contractului de asistență juridică înregistrat la cabinetul avocatului sau la biroul asociat de avocați. Excepție... mai detaliat fac cazurile  de reprezentare a intereselor soțului/soției și ale rudelor până la gradul al patrulea inclusiv.

Articolul 60. Organizarea activităţii de avocat

(1) Avocatul acordă asistenţă juridică clientului în baza contractului de asistenţă juridică, încheiat în formă scrisă. Contractele de asistență juridică încheiate în formă scrisă de avocați și avocați stagiari, învestite cu formulă executorie, au putere de titlu executoriu la data exigibilității creanței și oferă dreptul la executare silită extrajudiciară, fără adresarea unei cereri în instanța de judecată sau către notar, dacă părțile au convenit aceasta, în mod expres, în contract.

(2) Împuternicirile avocatului se confirmă prin mandat. Formularul mandatului este un document de strictă evidenţă. Conţinutul, forma şi modul de utilizare a mandatului se aprobă de către Guvern.

6 mai 2023

Mulțumesc pentru răspunsuri!

26 mai 2023