In cat timp executorul judecatoresc trebuie sa scoata arestul de pe cardul bancar?

25 septembrie 2019 17

Buna ziua. In cat timp executorul judecatoresc trebuie sa scoata arestul de pe cardul bancar? Executorul de doua zile ma duce in eroare, ba ca a trimis la banca folmularul necesar, ba ca a uitat si e un proces complicat si are de tiparit mult, iar ultima mi-a zis ca are 10 zile la dispozitie ca are dosare mai importante. Multumesc.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna ziua
vedeți mai jos
Articolul 66. Încheierile executorului judecătoresc
(1) Intentarea, amînarea, suspendarea şi încetarea executării silite, eliberarea sau distribuirea sumelor obţinute din executare, aplicarea şi ridicarea măsurilor de asigurare a executării, alte măsuri prevăzute de lege se dispun de... mai detaliat executorul judecătoresc prin încheiere, care trebuie să cuprindă:
a) data şi locul adoptării, numărul procedurii de executare;
b) numele executorului judecătoresc, adresa juridică a biroului său;
c) procedura de executare asupra căreia se adoptă încheierea;
d) chestiunea asupra căreia se adoptă încheierea;
e) motivele care au determinat adoptarea încheierii şi legea care a fost aplicată la adoptare;
f) dispoziţia executorului judecătoresc;
g) calea şi termenul de contestare a încheierii;
h) semnătura şi ştampila executorului judecătoresc.
(2) Încheierea executorului judecătoresc este executorie de drept din momentul emiterii şi poate fi contestată, în termen de 10 zile de la data comunicării, în instanţa de judecată în a cărei rază teritorială biroul executorului judecătoresc îşi are sediul sau, în cazul municipiului Chişinău, în instanţa de judecată în a cărei circumscripţie camera teritorială a executorilor judecătoreşti a stabilit competenţa teritorială a executorului judecătoresc, dacă legea nu prevede altfel. Contestarea încheierilor executorului judecătoresc nu poate fi temei de suspendare a executării, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezentul cod.

27 septembrie 2019