In cat timp trebuie sa-mi faca eliberarea completa?

23 iunie 2018 30

Buna ziua. Am scris cerere de eliberare de la serviciu. Peste 12 zile voi fi eliberat. In cat timp trebuie sa-mi faca eliberarea completa, adica sa-mi achite salariul restant, compensatia pentru concediu etc.?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Valentina Cliucinicov
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor

Bună ziua Anatolie,
Salariatul are dreptul la demisie - din proprie iniţiativă, anunţînd despre aceasta angajatorul, prin cerere scrisă, cu 14 zile calendaristice înainte. Curgerea termenului menţionat începe în ziua imediat următoare zilei în care a fost înregistrată cererea.
Răspunzând la întrebarea dvs, După expirarea termenului sus indicat, salariatul are... mai detaliat dreptul să înceteze lucrul, iar angajatorul este obligat să efectueze achitarea deplină a drepturilor salariale ce i se cuvin salariatului şi să-i elibereze carnetul de muncă şi alte documente legate de activitatea acestuia în unitate.
Dacă eliberarea carnetului de muncă este reţinută din vina angajatorului, salariatului i se plăteşte salariul mediu pentru tot timpul absenţei forţate de la lucru, cauzate de imposibilitatea angajării la altă unitate după eliberarea din serviciu din motivul lipsei carnetului de muncă. În acest caz, salariul mediu se achită fostului salariat de către fostul lui angajator conform acordului scris dintre părţi, iar în caz de litigiu - în temeiul hotărîrii instanţei de judecată
Se admite înlocuirea concediului de odihnă anual nefolosit printr-o compensaţie în bani în cazurile de încetare a contractului individual de muncă al salariatului care nu şi-a folosit concediul.
Sper că informația va fi utila
Succes

25 iunie 2018
Valentina Cliucinicov
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor

Bună ziua Anatolie, de exemplu dvs ati depus cererea pe 20 iunie, astfel termenul de 14 zile începe de pe 21 și va expira pe 4 iulie după care veți obține toate drepturile salariale
Dacă nu se contestă cuantumul tuturor sumelor ce se cuvin salariatului de la unitate,... mai detaliat efectuarea achitărilor se face:
a) în caz de încetare a contractului individual de muncă cu un salariat care continuă să lucreze pînă în ziua eliberării din serviciu - în ziua eliberării;
b) în caz de încetare a contractului individual de muncă cu un salariat care nu lucrează pînă în ziua eliberării din serviciu (concediu medical, absenţă nemotivată de la serviciu, privaţiune de libertate etc.) – cel tîrziu în ziua imediat următoare zilei în care salariatul eliberat a cerut să i se facă achitările.
Dacă se contestă cuantumul sumelor ce se cuvin salariatului la eliberare din serviciu, angajatorul este obligat, în orice caz, să-i plătească, în termenele sus indicate, suma necontestată.
Sper că informația va fi utila
Succese!

26 iunie 2018