In caz de despartire se imparte creditul?

29 ianuarie 2019 69

Sotia a luat un credit pe ascuns. Este obligat sotul in caz de divort sa restituie bancii o parte din cheltuieli?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Contravenţii rutiere
 • Alte domenii

Buna ziua,
Nu e chiar așa, toate bunurile cît și datoriile soților în caz de divorț și partajare, se împart în jumătate.
Vedeți aliniatul 3 din articolul de mai jos din codul familiei.
Articolul 26. Determinarea cotelor-părţi în proprietatea în devălmăşie a soţilor
... mai detaliat (1) La împărţirea proprietăţii în devălmăşie a soţilor şi determinarea cotelor-părţi din aceasta, părţile soţilor sînt considerate egale dacă contractul matrimonial nu prevede altfel.
(2) Instanţa judecătorească este în drept să diferenţieze cotele-părţi în proprietatea în devălmăşie a soţilor, ţinînd cont de interesele unuia dintre soţi şi/sau de interesele copiilor minori.
(3) La împărţirea proprietăţii în devălmăşie a soţilor, datoriile comune se împart între ei proporţional cotelor-părţi ce le-au fost repartizate.

Totodată, dacă va fi posibil de probat faptul că creditul a fost contractat pentru necesitățile personale ale unui soț, atunci acesta poate rămâne doar obligația acestuia.

29 ianuarie 2019
Nicolae Ilco (Calin)
 • Parajurist
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Alte contravenţii

Salutare

Dacă în contract nu este stipulat că obligaţia este indivizibilă, soţul va fi obligat să întoarcă partea din credit, conform art. 520, Codul Civil:

Articolul 520. Prezumţia divizibilităţii
Obligaţia este divizibilă de drept dacă nu este stipulat expres că este... mai detaliat indivizibilă sau dacă obiectul obligaţiei nu este indivizibil prin natura sa.

Servus

30 ianuarie 2019