In caz de divorț cui se transfera datoriile personale?

29 martie 2019 25

Bună ziua. Aș dori o lămurire cu privire la o situație. Părinți sunt în proces de divorț. Tatăl meu are niște datori la fostul serviciu (l-au dat afara și are datori multe, nu stiu cat). Aș dori să aflu dacă se transfera datoriile tatalui meu asupra mamei mele care la moment nu se află în țară. Vă mulțumesc mult pentru ajutor. Sper la un răspuns cât mai curând.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna ziua,
regula generală este următoarea
Articolul 24. Urmărirea bunurilor soţilor
(1) Fiecare soţ răspunde pentru obligaţiile proprii cu bunurile proprietate personală şi cu cota-parte din proprietatea în devălmăşie, care poate fi determinată de către... mai detaliat instanţa judecătorească la cererea creditorului.
(2) Soţii răspund cu întreg patrimoniul lor pentru obligaţiile care au fost asumate în interesul familiei, fie şi numai de unul dintre ei, precum şi pentru repararea prejudiciului cauzat ca urmare a săvîrşirii de către ei a unei infracţiuni, dacă prin aceasta au sporit bunurile comune ale soţilor.

Astfel, pentru a evita careva intercalări cu creditorii tatălui, mama ar fi cazul să purceadă la împărțirea averii obținute în timpul căsătorie, pe cale amiabilă dacă e posibil, contrar prin instanța de judecată.
Remarc, dacă nu se va împărți averea, creditorii pot solicita ei acest lucru, însă, de regulă se pune sub semnul întrebării corectitudinea, atît timp cît cheltuielile o să le suporte pentru început ambii, cu ulterioarea încasare în ordine de regres.

30 martie 2019