In ce cazuri nu e nevoie de inregistrat o reprezentanta permanenta in RM a unei companii nerezidente?

5 ianuarie 2020 47

Buna ziua. Este sau nu nevoie de inregistrat o reprezentanta permanenta daca un rezident al RM creaza o companie in Estonia (SRL cu un singur om), dar activeaza pe teritoriul RM? Luand in consideratie ca nu inchirieaza niciun oficiu (loc permanent) in RM, nu angajeaza niciun lucrator si afacerea este pur online si internationala? Si inca un moment de luat in consideratie ca RM nu face parte din tarile cu "CFC rules". Unde se achita taxele? In Estonia sau RM? Se achita doar taxele companiei in Estonia, iar apoi impozitul pe venit ca persoana fizica in RM? Va multumesc mult.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Alexandru Ţurcan
  • Avocat
  • Dreptul afacerilor

Cod fiscal (http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=117030&lang=ro#)
Articolul 5. Noţiuni generale
15) Reprezentanţă permanentă sau bază fixă – loc fix de afaceri prin care nerezidentul desfăşoară, integral sau parţial, activitate de întreprinzător în Republica Moldova, fie direct, fie printr-un agent cu statut dependent, inclusiv:
a) un loc de conducere (...);
(...)
d) prestarea altor servicii, desfăşurarea altor activităţi, în... mai detaliat decursul unei perioade mai mari de 3 luni, cu excepţia celor tratate ca reprezentanţă, potrivit pct.20), precum şi a muncii conform contractului (acordului) de muncă şi activităţii profesionale independente, dacă prezentul cod nu prevede altfel;

Articolul 70. Dispoziţii generale privind divizarea surselor de venit ale nerezidenţilor
(1) Întregul venit al contribuabilului nerezident se împarte în venit obţinut:
a) în Republica Moldova din activităţi de întreprinzător sau din munca prin contract (acord) de muncă;
b) peste hotarele Republicii Moldova din activităţi de întreprinzător sau din munca prin contract (acord) de muncă.
(2) Dacă prezentul capitol nu prevede altfel, la determinarea venitului impozabil al nerezidenţilor:
a) se va ţine cont numai de venitul obţinut în Republica Moldova;
b) se va permite deducerea numai a acelor cheltuieli, care vizează direct venitul menţionat la lit. a), supus impunerii în Republica Moldova.

Articolul 75. Reguli de impozitare a nerezidenţilor care desfăşoară activitate în Republica Moldova printr-o reprezentanţă permanentă
(...)
(3) Evidenţa nerezidenţilor care au reprezentanţă permanentă, în calitate de contribuabil, se efectuează în conformitate cu capitolul 4 din titlul V.
* * *
Rezidentul fiscal al RM (cu resedinta in RM) poate extrage venituri din activitatea firmei estoniene sub forma de salarii si dividende, precum si alte venituri (dobanzi, royalty, etc.)

6 ianuarie 2020