In ce conditii se acorda amanarea si scutirea de incorporare in serviciul militar in termen?

10 iulie 2017 4138

In ce conditii se acorda amanarea si scutirea de incorporare in serviciul militar in termen?

Jurist comments 1

Download discussion
Andrei Domenco
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul muncii

Legea cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei prevede la art 14:
(http://lex.justice.md/md/312749/)

Articolul 14. Scoaterea şi excluderea din evidenţa militară
(1) Sînt scoşi din evidenţa militară cetăţenii care:
a) îndeplinesc serviciul militar sau un alt serviciu asimilat, potrivit legislaţiei, cu serviciul militar... mai detaliat – pe perioada îndeplinirii acestui serviciu;
b) sînt condamnaţi la privaţiune de libertate – pînă la expirarea termenului de privaţiune;
c) pleacă peste hotarele Republicii Moldova pe un termen de peste 30 zile - pînă la revenirea în ţară.
(2) Sînt excluşi din evidenţa militară cetăţenii care:
a) sînt recunoscuţi de către comisiile medico-militare inapţi, conform stării de sănătate, pentru serviciul militar pe timp de pace şi de război;
b) au atins vîrsta-limită de aflare în rezervă;
c) au pierdut cetăţenia Republicii Moldova;
d) domiciliază permanent peste hotarele Republicii Moldova;
e) au rang religios;
e1) au executat serviciul civil;

De încorporare în serviciul militar în termen se scutesc cetăţenii Republicii Moldova care:

1. Sînt recunoscuţi, după starea sănătăţii, inapţi pentru serviciul militar în timp de pace.
2. Au absolvit instituţii de învăţământ superior.
3. Nu au fost recrutaţi în serviciul militar în termen pînă la împlinirea vârstei de 27 de ani.
4. Satisfac serviciul de alternativă, serviciul militar prin contract sau serviciul în sistemul penitenciar al Ministerului Justiţiei.
5. Sînt domiciliaţi permanent în străinătate.
6. Au fraţi ce au decedat în timpul satisfacerii serviciului militar în termen. Este scutit următorul frate care ar urma să fie încorporat, însă asemenea recruți pot să nu exercite acest drept.
7. Prin decizia instanţei judecătoreşti sunt condamnaţi la pedeapsă privativă de libertate, condamnaţi cu suspendarea pedepsei şi eliberaţi în mod condiţional din locurile de detenţiune urmând să fie plasaţi în mod obligatoriu în câmpul muncii.
8. Au rang religios.

De încorporare pentru pregătire militară obligatorie se scutesc cetăţenii care:
1. Sînt recunoscuţi, după starea sănătăţii, ca inapţi pentru serviciul militar pe timp de război şi scoşi de la evidenţa militară.
2. Satisfac serviciul de alternativă sau serviciul militar prin contract.
3. Sînt domiciliaţi permanent în străinătate.
4. Au rang religios.

Despre Amânarea încorporării Legea despre obligaţiunea militară şi serviciul militar al
cetăţenilor Republicii Moldova prevede la art. 18:
Articolul 18. Amînarea încorporării
Amînarea încorporării poate fi permisă cetăţenilor numai de către comisiile de încorporare din motive familiale, de sănătate, în legătură cu necesitatea continuării studiilor, desfăşurării activităţii de deputat şi în alte temeiuri prevăzute de legislaţie
Amînarea încorporării din motive familiale se permite recrutului care poartă de grigă membrilor familiei ce au nevoie de ajutorul şi îngrigirea altei persoane, indiferent de faptul dacă recrutul locueşte împreună cu ei sau aparte, în următoarele cazuri:
- dacă nu există alte persoane, obligate, în conformitate cu legislaţia, să întreţină aceşti membri ai familiei şi să le poarte de grijă;
- dacă aceşti membri ai familiei nu se află în întreţinerea deplină a statului.
Membrii familiei recrutului care au nevoie de ajutorul altei persoane şi care se iau în considerare la determinarea dreptului de a i se amîna încorporarea din motive familiare sînt: soţia, tatăl, mama, bunelul, bunica recunoscuţi în modul stabilit ca avînd nevoie de ajutorul unei alte persoane şi de îngrijire, fraţii şi surorile în vîrstă de pînă la 18 ani care nu lucrează sau mai în vîrstă, dacă aceştia din urmă au devenit invalizi de grupa I sau a II-a înainte ca recrutul să fi împlinit 18 ani.
Amînarea încorporării din motive familiale se permite de asemenea recrutului care întreţine un copil în vîrstă de pînă la 3 ani sau mai mare, dar pe care îl creşte fără mamă (tată), doi sau mai mulţi copii, precum şi persoane în a căror întreţinere s-a aflat recrutul în legătură cu moartea părinţilor sau cu boala lor îndelungată înainte de a fi împlinit 18 ani.
Amînarea încorporării din motive de sănătate se permite recruţilor care, conform examenului medical, sînt recunoscuţi inapţi temporar pentru serviciu militar.
Amînarea încorporării în legătură cu necesitatea continuării studiilor se permite recruţilor care îşi fac studiile în instituţii de învăţămînt superior, mediu de specialitate, profesional tehnic şi de cultură generală, inclusiv în şcoli serale, pînă la absolvirea instituţiilor de învăţămînt respective.
Amînarea încorporării în legătură cu necesitatea desfăşurării activităţii de deputat se permite recruţilor aleşi în funcţii elective în organele puterii de stat, pînă la expirarea mandatului lor de drept. Amînarea încorporării se permite şi cetăţenilor faţă de care se efectuează anchetă prealabilă sau cercetare penală sau a căror cauză penală se examinează în instanţa judecătorească, pînă la încetarea urmăririi penale sau pînă la adoptarea hotărîrii de către instanţa judecătorească.

10 iulie 2017