Incalcarea dreptului la viata privata

26 decembrie 2017 159

Locuim la casa pe pamint, cu vecinul suntem in conflict de multi ani. La moment vecinul a instalat camere de inregistrare video fara ca sa fim noi instiintati. Dlui inregistreaza ograda noastra toata si strada centrala. Noi locuim cu parintii si avem 3 copii. Sunt careva sanctiuni in privinta inregistrarii video nelegala? Putem sa ne adresam in judecata de a cere careva prejudiciu moral si daca da, pe ce lege putem sa ne bazam. Multumesc pentru consultatie!

Jurist comments 1

Download discussion
Mihai Guțu
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii

Țin să vă anunț că Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal este organul abilitat asupra controlului conformităţi prelucrării datelor cu caracter personal. Pentru informații suplimentare urmează să accesați pagina web sau să-i apelați la numarul de mai jos.
http://www.datepersonale.md/
022-820-801

Pe parcurs, în cazul în care veți decide să înaintați o... mai detaliat acțiune cu privire la repararea prejudiciului moral, în cererea despre compensarea prejudiciului în care să indicați de către cine, în ce circumstanţe şi în baza căror acţiuni (inacţiuni) v-a fost cauzat prejudiciul, și prin ce se manifestă aceste acțiuni și eventual să prezentați probe în acest sens.
Pretențiile cu privire la repararea prejudiciului moral urmează a fi înaintate în baza prevederilor legale de mai jos.
*****
http://lex.justice.md/md/340495/
LEGE Nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal

Articolul 18. Accesul la justiţie
Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal efectuată ilegal sau căreia i-au fost încălcate drepturile şi interesele garantate de prezenta lege are dreptul de a sesiza instanţa de judecată pentru repararea prejudiciilor materiale şi morale.
*****

27 decembrie 2017