Incalcarea drepturilor omului

1 ianuarie 2018 72

Sunt o mama singura cu un bebe de 4 luni si ma aflu intr-o stare financiara grea. Benificiam de la policlinica de sector de pachete de lapte praf, pe care le elibereaza o sora medicala responsabila de acest lucru. Ulterior pe luna decembrie cind m-am adresat sa-mi elibereze pachete de lapte praf, ea m-a mintit ca nu are. M-am adresat la sefa policlinicii si doamna m-a informat ca pe sectorul nostru a fost repartizat un numar suficient de cutii si, chemind sora medicala, a iesit la inveala ca sora medicala are pachete pe sector dar nu a dorit sa mi le dea. La indicatiile sefei, am beneficiat de pachetele de lapte praf Nestogen. Si-a depasit sora medicala atributiile de serviciul? Din cauza ca nu avem suficienti bani, am procurat lapte praf mai ieftin de la care bebe a vomitat. Apoi dupa 3 ore state in rind la cabinetul sefei s-a rezolvat problema. De lapte praf trebuia sa beneficiez comform legii, dar cine imi recupereza stresul si timpul pierdut din cauza faptelor surorii medicale? Vreau sa o actionez in judecata sau procuratura. Ce drepturi mi-a incalcat sora medicala mie si copilului prin fapta sa?

Jurist comments 1

Download discussion
Mihai Guțu
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii

Legea ocrotirii sănătăţii Nr. 411 din 28.03.1995 prevede dreptul pacientului de a ataca acţiunile personalului medico-sanitar pentru prejudicierea sănătăţii
***
Articolul 36. Dreptul pacientului de a ataca acţiunile personalului medico-sanitar pentru prejudicierea sănătăţii
În cazul stării nesatisfăcătoare a sănătăţii în urma unei asistenţe medicale necorespunzătoare, pacientul are... mai detaliat dreptul de a cere efectuarea, în modul stabilit, a unei expertize profesionale, precum şi repararea prejudiciului moral şi material ce i s-a adus.
***
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=312823&lang=1


Drepturile pacientului mai sunt reglementate prin legea cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului Nr. 263 din 27.10.2005

***
Articolul 5. Drepturile pacientului
Pacientul are dreptul la:
a) asistenţă medicală gratuită în volumul stabilit de legislaţie;
b) atitudine respectuoasă şi umană din partea prestatorului de servicii de sănătate, indiferent de vîrstă, sex, apartenenţă etnică, statut socioeconomic, convingeri politice şi religioase;
c) securitate a vieţii personale, integritate fizică, psihică şi morală, cu asigurarea discreţiei în timpul acordării serviciilor de sănătate;
d) reducere a suferinţei şi atenuare a durerii, provocate de o îmbolnăvire şi/sau intervenţie medicală, prin toate metodele şi mijloacele legale disponibile, determinate de nivelul existent al ştiinţei medicale şi de posibilităţile reale ale prestatorului de servicii de sănătate;
e) opinie medicală alternativă şi primirea recomandărilor altor specialişti, la solicitarea sa ori a reprezentantului său legal (a rudei apropiate), în modul stabilit de legislaţie;
f) asigurare de asistenţă medicală (obligatorie şi benevolă), în conformitate cu legislaţia;
g) informaţii cu privire la prestatorul de servicii de sănătate, profilul, volumul, calitatea, costul şi modalitatea de prestare a serviciilor respective;
h) examinare, tratament şi întreţinere în condiţii adecvate normelor sanitaro-igienice;
i) informaţii exhaustive cu privire la propria sănătate, metodele de diagnostic, tratament şi recuperare, profilaxie, precum şi la riscul potenţial şi eficienţa terapeutică a acestora;
j) informaţie completă privind factorii nocivi ai mediului ambiant;
k) exprimare benevolă a consimţămîntului sau refuzului la intervenţie medicală şi la participare la cercetarea biomedicală (studiul clinic), în modul stabilit de prezenta lege şi de alte acte normative;
l) acceptare sau refuz în ce priveşte efectuarea ritualurilor religioase în perioada spitalizării în instituţia medico-sanitară, dacă aceasta nu afectează activitatea ei şi nu provoacă prejudiciu moral altor pacienţi;
m) asistenţă a avocatului sau a unui alt reprezentant în scopul protecţiei intereselor sale, în modul stabilit de legislaţie;
n) informaţie privind rezultatele examinării plîngerilor şi solicitărilor, în modul stabilit de legislaţie;
o) atacare, pe cale extrajudiciară şi judiciară, a acţiunilor lucrătorilor medicali şi ale altor prestatori ai serviciilor de sănătate, precum şi a funcţionarilor responsabili de garantarea asistenţei medicale şi a serviciilor aferente în volumul prevăzut de legislaţie;
p) îngrijire terminală demnă de o fiinţă umană;
q) despăgubire a daunelor aduse sănătăţii, conform legislaţiei.
***
http://lex.justice.md/viewdoc.php?id=313060

Urmează să depuneți o cerere la Instituția dată prin care solicitați să fie investigat cazul dat și să fie sancționată (disciplinar) persoana care se face vinovată. Ulterior umează să primiți un raspuns, în baza căruia va trebui să depuneți o cerere de chemare în judecată împotriva instituției unde activează sora medicală.
Invocând prevederile răspunderii delictuale din Codul Civil și solicitînd astfel repararea prejudiciului moral și material.

Articolul 1403. Răspunderea comitentului pentru fapta prepusului
(1) Comitentul răspunde de prejudiciul cauzat cu vinovăţie de prepusul său în funcţiile care i s-au încredinţat.
(2) Comitentul conservă dreptul de regres contra prepusului. Prepusul se poate exonera dacă va dovedi că s-a conformat întocmai instrucţiunilor comitentului.

3 ianuarie 2018