Incasare prejudicii

8 iulie 2019 12

Salut! Am dreptul sa depun titlul executoriu la doi executori de odata?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna ziua
Titlu executoriu se prezintă în original la executor.
Nu este admis depunerea aceluiași titlu în procedură la 2 executori odată, se deschide o singură procedură și atît, puteți retrage titlu executoriu sau transfera la alt executor.

Articolul 13. Eliberarea mai multor titluri executorii în temeiul unei singure hotărîri
... mai detaliat (1) În temeiul unei hotărîri se eliberează un singur titlu executoriu.
(2) Dacă executarea trebuie să se efectueze în diferite locuri sau dacă hotărîrea s-a dat în folosul mai multor creditori, instanţa de judecată eliberează creditorilor, la cerere, mai multe titluri executorii, cu indicarea exactă a locului de executare.
(3) În temeiul hotărîrii judecătoreşti prin care debitorii sînt obligaţi să achite sume de bani în mod solidar, la cererea creditorului se eliberează mai multe titluri executorii potrivit numărului de debitori solidari.
(4) În cazul modificării hotărîrii, instanţa eliberează un nou titlu executoriu în corespundere cu dispozitivul modificat. Titlul executoriu emis în temeiul unei hotărîri casate sau modificate se restituie instanţei emitente spre anulare.

obținerea de 2 originale a titlului executoriu e imposibilă,dublicat se eliberează doarcu condiția de mai jos.

Articolul 19. Eliberarea duplicatului titlului executoriu
(1) În caz de pierdere sau deteriorare a titlului executoriu, instanţa de judecată care a emis titlul executoriu va elibera, în cel mult 5 zile, un duplicat al acestuia.
(2) Cererea de eliberare a duplicatului poate fi înaintată de creditor sau de executorul judecătoresc, cu anexarea dovezilor care confirmă pierderea sau deteriorarea titlului executoriu. Cererea de eliberare a duplicatului se examinează pe baza dosarului şi/sau a materialelor anexate la cerere. Instanţa care examinează cererea poate dispune citarea participanţilor la proces pentru a se pronunţa cu privire la temeiurile invocate în cerere.
(3) În cazul în care refuză să emită duplicatul titlului executoriu, instanţa de judecată va emite o încheiere motivată, care poate fi contestată cu recurs.

8 iulie 2019