Încasarea pensii alimentare pentru perioada trecută

10 decembrie 2023 4

Bună ziua. Am un copil născut în afara căsătoriei, care are 10 ani. De 6 ani nu mai locuim împreuna și tatăl nu a contribuit niciodată, nici financiar, nici în vreun alt fel, la creșterea copilului. Vreau să depun o cerere în judecată pentru încasarea pensiei alimentare în folosul copilul de la tatăl acestuia. Pot cere în instanța pensia alimentară pentru toți anii (6) în care copilul se află doar în grija și la întreținerea mea? Mulțumesc anticipat.

Jurist comments 1

Download discussion
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Articolul 97. Încasarea pensiei de întreţinere în baza

hotărîrii instanţei judecătoreşti

În lipsa unui acord referitor la întreţinere, membrii familiei menţionaţi la art.74-91 pot porni în instanţa judecătorească o... mai detaliat acţiune privind încasarea pensiei respective, chiar şi în cazul cînd aceasta, se plăteşte benevol.

Articolul 98. Termenul de pornire a acţiunii privind

încasarea pensiei de întreţinere

(1) Persoana care are dreptul la întreţinere poate porni o acţiune privind încasarea pensiei de întreţinere, indiferent de termenul care a trecut de la momentul apariţiei dreptului respectiv.

(2) Pensia de întreţinere se încasează de la data adresării în instanţa judecătorească.

(3) Pensia de întreţinere poate fi încasată pentru perioada anterioară adresării în instanţa judecătorească dacă se va stabili că în perioada respectivă s-au întreprins măsuri de acordare a întreţinerii, dar debitorul întreţinerii s-a eschivat de la plata pensiei.

11 decembrie 2023