Încetarea contractului de muncă

30 ianuarie 2023 17

Bună ziua! Sunt angajat la un magazin pentru perioada lipsei salariatului de bază. Contractul este pe o perioadă determinată, până pe 18 martie (până în această dată salariatul de bază a luat concediu neplătit). Angajatorul are dreptul să înceteze contractul meu în cazul în care salariatul de bază se întoarce mai devreme decât data până la care a solicitat concediu neplătit?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua Octavian.
Deşi Codul muncii nu prevede mecanismul de întoarcere înainte de termen din concediu neplătit (asemănător ar fi întoarcerea la muncă înainte de termen din concediul pentru îngrijirea copilului pînă la 3 ani), acest lucru nu este interzis.
În asemenea circumstanţe, cu părere de rău contractul dumneavoastră ar urma... mai detaliat să fie încetat la reîntoarcerea persoanei pe care o înlicuiţi.

Prevederi relevante din codul muncii:

Articolul 55. Contractul individual de muncă pe durată determinată

(1) Contractul individual de muncă poate fi încheiat pe durată determinată, conform art.54 alin.(2), în următoarele cazuri:

a) Pentru perioada îndeplinirii obligaţiilor de muncă ale salariatului al cărui contract individual de muncă este suspendat (cu excepţia cazurilor de aflare a acestuia în grevă), sau pentru perioada în care el se află în unul din concediile prevăzute la art.112, 120, 123, 124, 126, 178, 299 şi 300 ori pentru perioada în care el absentează din alte motive;

Articolul 77. Suspendarea contractului individual de muncă prin acordul părţilor

Contractul individual de muncă se suspendă prin acordul părţilor, exprimat în formă scrisă, în caz de:

a) Acordare a concediului fără plată pe o perioadă mai mare de o lună;

Articolul 83. Încetarea contractului individual de muncă pe durată determinată

(3) Contractul individual de muncă pe durată determinată încheiat pentru perioada îndeplinirii obligaţiilor de muncă ale salariatului al cărui contract individual de muncă este suspendat sau care se află în concediul respectiv (art.55 lit.a)) încetează în ziua reîntoarcerii acestui salariat la lucru

Articolul 124. Concediul de maternitate şi concediul

(6) Salariatul are dreptul la revenirea din concediul parțial plătit pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani înainte de expirarea termenului stabilit în cererea indicată la alin. (2) sau (4), anunțând despre aceasta angajatorul, printr-o cerere scrisă, cu 15 zile lucrătoare înainte. Termenul respectiv poate fi redus prin acordul scris al părților

30 ianuarie 2023