Încetează obligațiile contractuale din cauza coronavirusului

14 martie 2020 47

Buna ziua. Conform legislației, daca intervine o situație exceptionala, contractele încetează să fie respectate până la remedierea si eliminarea acelor consecințe. In cazul pandemiei de coronavirus, din care cauză a fost declarat cod roșu pe țară, se aplica aceleași reguli de cazuri excepționale? Multi oameni care investesc in imobiliare sunt din străinătate (o mare parte Italia), au pierdut capacitatea de plata. Altii sunt din RM care nu vor să investească până nu se liniștesc apele. Cine poate spune cum se procedează si daca situatia actuala poate fi considerata temei pentru a suspenda indeplinirea obligatiilor din contractul investițional atata timp cat este instituit cod roșu de infectare cu coronavirus? Multumesc!

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Artur Lozovoi
  • Jurisconsult
  • Dreptul afacerilor
  • Dreptul civil

Bună ziua Dumitru,

Codul Civil prevede o reglementare pentru asemenea situații, și anume justificarea datorită unui impediment.

Astfel, neexecutarea obligației debitorului este justificată dacă ea se datorează unui impediment în afara controlului debitorului și dacă debitorului nu i se putea cere în mod rezonabil să evite sau să depășească impedimentul ori... mai detaliat consecințele acestuia.

În cazul în care impedimentul justificator este doar temporar, justificarea produce efecte pe durata existenței impedimentului. Totuși, dacă întîrzierea capătă trăsăturile neexecutării esențiale, creditorul poate să recurgă la mijloacele juridice de apărare întemeiate pe o asemenea neexecutare.

Debitorul are obligația de a asigura ca creditorul să primească o notificare despre impediment și efectele lui asupra capacității de a executa, într-un termen rezonabil după ce debitorul a cunoscut sau trebuia să cunoască aceste circumstanțe. Creditorul are dreptul la despăgubiri pentru orice prejudiciu rezultat din neprimirea respectivei notificări.

Impedimentul justificator nu exonerează debitorul de plata despăgubirilor dacă impedimentul a apărut după neexecutarea obligației, cu excepția cazului cînd creditorul nu ar fi putut, oricum, din cauza impedimentului, să beneficieze de executarea obligației.

15 martie 2020