Includerea in testament a unui bun vamuit cu facilitati

22 noiembrie 2023 3

Buna ziua. O persoana cu dizabilitati locomotorii a importat un automobil in RM si l-a vamuit cu facilitati. Inteleg ca nu are dreptul de sa vanda automobilul mentionat. Intrebarea este daca il poate lasa cuiva prin testament, in caz de deces?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua.
Poate fi lăsată ca moştenire.
Art.124 alin.14 Cod fiscal prevede:
Beneficiarii şi persoanele terţe nu pot comercializa, dona, transmite prin moştenire sau orice altă formă de dare în posesie ori folosinţă, transmite în arendă, locaţiune, uzufruct, leasing operaţional sau financiar mijloacele de transport menţionate. În cazul în care aceste prevederi nu... mai detaliat se respectă, sumele TVA, accizele, taxa vamală şi taxa pentru efectuarea procedurilor vamale se calculează şi se achită de către beneficiar sau de către persoana terţă, în funcţie de cine a plasat aceste mijloace de transport sub regimul vamal de import, de valoarea în vamă a mijloacelor de transport şi/sau de capacitatea cilindrică a motorului la data importului.

Prin derogare de la aceste prevederi, după expirarea termenului de 5 ani de la data beneficierii de scutirea respectivă, beneficiarilor din rîndul persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor li se permite comercializarea mijloacelor de transport.

În cazul în care persoana cu dizabilități locomotorii care a beneficiat de facilitățile fiscale și vamale la importul mijlocului de transport a decedat, moștenitorul mijlocului de transport destinat transportării persoanei cu dizabilități ale aparatului locomotor se scutește de plata obligațiilor vamale.

23 noiembrie 2023