Indemnizația de creștere a copilului

3 februarie 2023 125

Bună ziua! Conform noilor prevederi ale Codului Muncii se permite a lucra în concediu de maternitate. Care va fi baza de calcul al concediului de ingrijire a copilului, daca eu continuu sa lucrez pana la 36 de saptamani de sarcina: se va calcula incepand cu concediul de maternitate sau in functie de cat am lucrat?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua Iulia.
Indemnizaţia de maternitate se va stabili la a 30 săptămînă de sarcină şi se va calcula din veniturile obţinute pînă la această perioadă, fără a se lua în calcul veniturile obţinute în timpul concediului de maternitate.
Opţional indemnizaţia poate fi calculată din contul soţului dacă acesta are un venit... mai detaliat mai mare (art.16 alin. 7) din legea 289/2004).


Ce ţine de concediul pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani, nu au fost făcute careva modificări, indemnizaţia urmează să se calculeze din veniturile realizate pînă la concediu de maternitate conform art.7 alin.2) din legea 289/2004
Nu s-a intervenit în modificarea perioadei de calcul a indemnizaţiei deoarece activitatea în timpul concediului de maternitate poate fi pe program redus sau cu întreruperi şi respectiv veniturile (remuneraţia) ar fi mai mică, în perspectivă indemnizaţia putea fi diminuată.
Legea nr. 289 din 22-07-2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţiide asigurări sociale prevede:

Articolul 2. Dreptul la prestaţii de asigurări sociale
(42) Dreptul persoanei asigurate la indemnizațiile prevăzute la art. 5 alin.(1) lit.d) se stabilește indiferent de realizarea venitului asigurat pentru perioada concediului de maternitate.

Articolul 5. Tipurile de prestaţii de asigurări sociale

(1) Asiguraţii din sistemul public de asigurări sociale au dreptul la următoarele prestaţii:
d) indemnizaţie de maternitate;
f) indemnizaţie pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani;

Articolul 7. Baza de calcul al indemnizaţiilor de asigurări sociale
(2) Baza de calcul al indemnizației de asigurări sociale prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. f) o constituie venitul mediu lunar asigurat realizat în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii nașterii copilului, venit din care, la data stabilirii indemnizației, au fost calculate şi plătite contribuţii. Lunile calendaristice ale concediului prenatal se substituie cu același număr de luni calendaristice imediat premergătoare perioadei incluse în calcul.

Articolul 16. Indemnizaţia de maternitate

(1) Asiguratele, soţiile aflate la întreţinerea soţilor asigurați şi şomerele care s-au aflat la evidenţă în instituţiile medico-sanitare din Republica Moldova, care au dreptul la concediu de maternitate, ce include concediul prenatal şi concediul postnatal, beneficiază de indemnizaţie de maternitate.

(2) Indemnizaţia de maternitate se acordă integral la a 30-a săptămînă de sarcină, pe o perioadă de 126 de zile calendaristice, iar în cazul naşterilor complicate ori al naşterii a doi copii – de 140 de zile calendaristice. În cazul sarcinilor cu 3 şi mai mulţi feţi, îndemnizaţia de maternitate se acordă la termenul de 24 de săptămîni de sarcină pe o perioadă de 182 de zile calendaristic.

(3) În cazul în care copilul se naşte mort sau moare în perioada concediului postnatal, indemnizaţia de maternitate se acordă pentru perioada stabilită, potrivit alin.(2).

(4) Cuantumul lunar al indemnizaţiei de maternitate este de 100% din baza de calcul stabilită conform art.7.

(6) Soţia care se află la întreţinerea soţului asigurat beneficiază de indemnizaţie de maternitate dacă, la data acordării concediului de maternitate, nu este angajată în cîmpul muncii.

(7) Indemnizația de maternitate se calculează din venitul asigurat al unuia dintre soți, care va determina un cuantum mai mare al indemnizației de maternitate.

[Art.16 al.(7) introdus prin LP353 din 22.12.22, MO3-4/13.01.23 art.4; în vigoare 01.03.23]

(8) Pentru perioada concediului de maternitate care se suprapune cu perioada în care femeia a realizat un venit asigurat, indemnizația de maternitate se plătește.

3 februarie 2023