Indemnizația de maternitate

24 februarie 2023 42

Bună ziua. Sunt însărcinată la 28 de săptămâni și sunt șomeră, iar soțul are numai 7 luni de când lucrează oficial. Cum putem să primim indemnizația de maternitate, care se acordă până la naștere?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Tatiana Scobiola
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Alte contravenţii
  • Alte domenii

Bună.
Soţia aflată la întreţinerea soţului asigurat beneficiază de dreptul la indemnizaţie de maternitate în cazul în care soţul confirmă un stagiu total de cotizare de cel puţin 3 ani sau de cel puţin 9 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei producerii riscului asigurat.

Însă, puteți beneficia de indemnizație în... mai detaliat calitate de șomer.

Hotărârea nr. 108 din 03-02-2005 privind aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă:
41. Indemnizaţia de maternitate se acordă integral la a 30-a săptămînă de sarcină, pe o perioadă de 126 zile calendaristice.
21. Condiţiile de acordare a indemnizaţiilor:
e) femeile asigurate şi şomerele au dreptul la indemnizaţia de maternitate, indiferent de durata stagiului de cotizare.

48. În cazul în care soţia se află la întreţinerea soţului asigurat, indemnizaţia de maternitate se stabileşte pe numele soţiei. Faptul că persoana în cauză este soţia angajatului se confirmă prin buletinul de identitate şi certificatul de căsătorie, prezentate prestatorului de servicii medicale.
49. În sensul prezentului Regulament, se consideră că soţia se află la întreţinerea soţului asigurat dacă pe parcursul a 9 luni consecutive premergătoare lunii acordării concediului de maternitate nu a fost încadrată în nici una dintre situaţiile prevăzute la art. 4 al Legii privind sistemul public de asigurări sociale sau dacă şi-a pierdut statutul de asigurat în această perioadă din motive ce nu i se pot imputa (art. 86 alin. (1) lit. b), c), d), f), x) și y) din Codul muncii), fapt confirmat prin carnetul de muncă sau prin declaraţia scrisă pe propria răspundere (anexa nr. 6 la prezentul Regulament) că nu este persoană asigurată şi nu are venit asigurat.

491. Soţia se consideră la întreţinerea soţului asigurat dacă, la data acordării concediului de maternitate se află în una dintre următoarele situații:
a) nu este angajată în cîmpul muncii;
c) nu este persoană asigurată de riscul respectiv.
Plata indemnizațiilor de maternitate se efectuează prin modalitatea de plată selectată de beneficiar şi disponibilă în cadrul serviciului guvernamental de plăţi electronice (MPay). Evidenţa plăţii indemnizațiilor de maternitate se efectuează de către Casa Națională de Asigurări Sociale.

24 februarie 2023