Indemnizația de tânăr specialist

25 decembrie 2022 32

Buna ziua. Aș vrea sa știu dacă mai este vreo cale de a primi indemnizația de tânăr specialist. Am absolvit colegiul cu calificarea Instructor de Educație fizica. Imediat după absolvire m-am angajat în calitate de profesoară de educație fizică. Am cerut achitarea indemnizației, dar cererea mi-a fost respinsă, pentru că la colegiu nu am studiat “psihopedagogia”. În prezent sunt studenta în anul 3 la Universitatea de Educație fizică și sport, Facultatea Pedagogie, specialitatea Educație fizică. Pot să mai solicit achitarea indemnizației, ținând cont de faptul că activez deja în domeniu?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua Mihaela.

Desigur există posibilitatea de a beneficia de indemnizația respectivă or de această indemnizație beneficiază inclusiv absolvenții care au cumulat studiile cu activitatea pedagogică, ulterior angajați în instituții de învățământ prin repartizare de către Ministerul Educației și Cercetării.
Pentru a beneficia de această indemnizație trebuie după absolvire să vă... mai detaliat adresați la Ministerul Educației și Culturii pentru a fi angajată în instituții de învățământ prin repartizare.


Codul Educației prevede următoarele

(5) Absolvenții instituțiilor de învățământ superior și profesional tehnic din țară, beneficiari ai programelor acreditate în domeniul general de studiu Științe ale educației sau într-un domeniu echivalent, care și-au făcut studiile pe locuri cu finanțare de la bugetul de stat sau cu taxă de studii, indiferent de forma de învățământ, absolvenții programelor corespunzătoare ai instituțiilor de învățământ din străinătate, acreditate în condițiile legii, inclusiv absolvenții care au cumulat studiile cu activitatea pedagogică, ulterior angajați în instituții de învățământ prin repartizare de către Ministerul Educației și Cercetării, beneficiază, în primii trei ani de activitate didactică de la repartizare, de indemnizații din mijloacele bugetului de stat în modul stabilit de Guvern, achitate prin intermediul bugetelor unităților administrativ-teritoriale de nivelul al doilea și bugetului UTA Găgăuzia.
(6) La debutul în carieră, personalul didactic angajat în instituţiile de învăţămînt publice din mediul rural şi centrele raionale beneficiază, în primii trei ani de activitate, de compensarea cheltuielilor pentru închirierea spaţiului locativ, consumul de energie termică şi electrică, din contul bugetului de stat, prin intermediul bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi ale UTA Găgăuzia, în condiţiile stabilite de Guvern.
(7) În primii trei ani de activitate pedagogică, cadrele didactice din instituţiile de învăţămînt general publice beneficiază de sprijin pentru inserţie profesională, inclusiv de reducerea la 75% a normei didactice pentru un salariu de funcţie, precum şi de asistenţă din partea cadrului didactic mentor.

28 decembrie 2022