Achitarea concediului medical

12 februarie 2021 26

Bună ziua. Muncesc într-o companie privată din aprilie 2020. In decembrie au găsit câteva persoane infectate cu Covid-19. Toți angajații au fost plasați în carantină. Aceste două săptămâni de carantină nu au fost achitate de către companie, care ne-a spus că acestea vor fi achitate de casa de asigurări. Casa de asigurări, însă, a refuzat să-mi achite perioada menționată, fără să indice motivul refuzului. Eu presupun că aceasta s-a întâmplat din cauza duratei scurte de muncă la întreprinderea în cauză. După cât timp lucrat pocere să fie achitat concediul medical achitat? Pe unde am întrebat, nu am primit un răspuns exact. Mulțumesc!

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Alexandru Sîrbu
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte contravenţii

Bună ziua,
Dacă să răspundem strict la întrebarea dvs ,,după cât timp lucrat poate să fie achitat concediul medical”, atunci avem 2 prevederi după care să ne conducem (art. 6 alin. (1) şi (2) al Legii nr. 289 din 22-07-2004):
1. Trebuie să aveţi un stagiu total de cotizare de cel puţin... mai detaliat 3 ani;
2. Dacă aveţi un stagiu total de cotizare de până la 3 ani, atunci, pentru a beneficia de îndemnizaţie trebuie să confirmaţi un stagiu de cotizare de cel puţin 9 luni în ultimele 24 de luni peremergătoare datei producerii riscului asigurat.

Referitor la cuantum, acesta este următorul (art. 13 alin. (1) Legea menţionată):
a) 60% din baza de calcul stabilită conform art.7 - în cazul unui stagiu de cotizare de pînă la 5 ani;
b) 70% din baza de calcul stabilită conform art.7 - în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între 5 şi 8 ani;
c) 90% din baza de calcul stabilită conform art.7 - în cazul unui stagiu de cotizare de peste 8 ani.

Un apropo: Indemnizaţia pentru carantină nu se acordă pentru zilele în care asiguratul s-a aflat în concediul neplătit, în concediul pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani şi pentru perioada suspendării contractului individual de muncă. Norma dată nu se aplică persoanelor care îşi reiau activitatea de muncă (alin. (4). al Legii menţionate mai sus).

13 februarie 2021