Indemnizatia tânărului specialist

17 martie 2023 34

Bună ziua. Am absolvit UPS în anul 2018 la specialitatea profesor de matematică, după care în același an m-am angajat ca profesoară de matematică. Când am cerut indemnizația unică de 120.000 lei, mi s-a spus ca dacă nu mă angajam din start, puteam beneficia de aceasta, dar așa nu o pot primi. Menționez că legea referitoare la cei care au absolvit secția cu frecvență redusă a.fost adoptată prin 2020, atunci când am cerut această indemnizație. Spuneți-mi, totuși, am sau nu dreptul la indemnizația amintită.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua Ludmila.
O condiţie pentru a primi această indemnizaţie era să fiţi angajată prin repartizare de către Ministerul Educaţiei.
Dacă nu aţi fosta angajată în acest fel nu puteţi beneficia de indemnizaţia respectivă.
Codul educaţiei prevede
(5) Absolvenții instituțiilor de învățământ superior și profesional tehnic din țară, beneficiari ai programelor acreditate în domeniul... mai detaliat general de studiu Științe ale educației sau într-un domeniu echivalent, care și-au făcut studiile pe locuri cu finanțare de la bugetul de stat sau cu taxă de studii, indiferent de forma de învățământ, absolvenții programelor corespunzătoare ai instituțiilor de învățământ din străinătate, acreditate în condițiile legii, inclusiv absolvenții care au cumulat studiile cu activitatea pedagogică, ulterior angajați în instituții de învățământ prin repartizare de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, beneficiază, în primii trei ani de activitate didactică de la repartizare, de indemnizații din mijloacele bugetului de stat în modul stabilit de Guvern, achitate prin intermediul bugetelor unităților administrativ-teritoriale de nivelul al doilea și bugetului UTA Găgăuzia.

18 martie 2023