Indemnizatia pentru tinerii specialisti in 2021

3 februarie 2021 339

Am eu dreptul în anul 2021 sa beneficiez de îndemnizatia pentru tinerii specialisti dupa absolvirea studiilor superioare (sectia frecventa redusa), la angajare ca invatator pentru clase primare, daca anterior am cumulat studiile cu activitatea didactica in gradinita ca educator de schimb?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Nicolae Ilco (Calin)
  • Parajurist
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Alte contravenţii

Salutare

Mai jos găsiți condițiile pentru stabilirea indemnizațiilor tinerilor specialiști (alin. 5, art. 134, Codul Educației):

Articolul 134. Drepturile şi garanţiile sociale ale personalului didactic, ştiinţifico-didactic şi ştiinţific
***
(5) Absolvenții instituțiilor de învățământ superior și profesional tehnic din țară, beneficiari ai programelor acreditate în domeniul general de studiu Științe ale educației sau... mai detaliat într-un domeniu echivalent, care și-au făcut studiile pe locuri cu finanțare de la bugetul de stat sau cu taxă de studii, indiferent de forma de învățământ, absolvenții programelor corespunzătoare ai instituțiilor de învățământ din străinătate, acreditate în condițiile legii, inclusiv absolvenții care au cumulat studiile cu activitatea pedagogică, ulterior angajați în instituții de învățământ prin repartizare de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, beneficiază, în primii trei ani de activitate didactică de la repartizare, de indemnizații din mijloacele bugetului de stat în modul stabilit de Guvern, achitate prin intermediul bugetelor unităților administrativ-teritoriale de nivelul al doilea și bugetului UTA Găgăuzia.

Deci, condiția este să fie repartizați de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

Servus

3 februarie 2021