Indemnizație de tânăr specialist în domeniul educației

14 martie 2024 3

Bună ziua! În ianuarie 2024 am susținut teza de masterat la UPSC, la facultatea filologie și istorie (menționez că am susținut și diferențele necesare). Licența am absolvit-o în 2010, la ASEM (contabilitate). Din 2019 am început să activez într-un centru extrașcolar (de stat), la Chișinău, în calitate de conducător de cerc. La început prin cumul, iar din 2020 - ca loc de muncă de bază. În acea perioadă am studiat un an la Institutul de Proiectare Continuă și am obținut diplomă pentru Modulul Psiho-pedagogic, iar din 2023 am obținut gradul didactic nr. 2. Acum vreau să obțin statutul de tânăr specialist pentru a primi indemnizație (cea de pănă la 200 mii de lei). Pot să mă eliberez de la muncă și să mă reangajez în același loc (la noi există insuficiență de cadre)? Voi pierde gradul didactic și vechimea în muncă? Vă mulțumesc anticipat pentru răspuns!

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua. Vechimea în muncă nu se pierde, nici gradul nu se pierde dacă veți preda disciplina la care aveți grad.
Totodată vă sugerez să consultați Ministreul Educației dacă puteți fi angajată prin repartizare anume la instituția care doriți.

Codul educației prevede:

(5) Absolvenții instituțiilor de învățământ superior și profesional tehnic din țară,... mai detaliat beneficiari ai programelor acreditate în domeniul general de studiu Științe ale educației sau într-un domeniu echivalent, care și-au făcut studiile pe locuri cu finanțare de la bugetul de stat sau cu taxă de studii, indiferent de forma de învățământ, absolvenții programelor corespunzătoare ai instituțiilor de învățământ din străinătate, acreditate în condițiile legii, inclusiv absolvenții care au cumulat studiile cu activitatea pedagogică, ulterior angajați în instituții de învățământ prin repartizare de către Ministerul Educației și Cercetării, beneficiază, în primii 5 ani de activitate didactică de la repartizare, de indemnizații din mijloacele bugetului de stat în modul stabilit de Guvern, achitate prin intermediul bugetelor unităților administrativ-teritoriale de nivelul al doilea și bugetului UTA Găgăuzia.

14 martie 2024