Indemnizație pentru creșterea copilului

25 ianuarie 2022 59

Bună ziua. Am restanța la rambursarea uuin credit și mi-au blocat toate conturile, inclusiv cardul de salariu. Recent am nascut și doresc sa intreb daca creditorii au dreptul sa blocheze cardul pe care primesc indemnizatiile pentru copil. Mulțumesc!

Comentariile juriștilor 3

Descărcaţi discuția
Irina Clepalo
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Contravenţii rutiere
 • Alte domenii
 • Dreptul muncii

Buna ziua Elena,
Din start menționez că nu creditorii blochează cardurile dar executorii judecatărești.
La fel vă atenționez, că executorul judecătoresc nu are dreptul să vă blocheze nici contul bancar pe care primiți salariul nici contul pentru îndemnizație pentru copil.
Dar tot este posibil și cu probabilitate de 99,9 %procente cardul pentru îndemnizație... mai detaliat la fel va fi blocat de către executor.

26 ianuarie 2022
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Alte contravenţii

codul de executare......Articolul 110. Veniturile care nu pot fi urmărite

(1) Nu pot fi urmărite următoarele venituri ale debitorului:

a) sumele plătite în legătură cu deplasarea în interes de serviciu, cu transferul, cu angajarea sau cu trimiterea la muncă în altă localitate, plata suplimentară pentru lucrul legat de deplasări frecvente;

b) bursele acordate... mai detaliat de instituţiile publice de învăţământ superior, de învăţământ profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, profesional tehnic secundar;

c) indemnizaţiile plătite mamelor cu mulţi copii sau mamelor singure;

d) pensiile de întreţinere;

e) indemnizaţia unică acordată la naşterea copilului şi indemnizaţia lunară acordată pentru creşterea copilului până la vârsta de 3 ani;

f) prestațiile de asigurări sociale prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a)–c) și lit. g) din Legea nr. 289/2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale;

g) indemnizaţiile de deces şi de ajutor de deces;

h) sporurile pentru muncă în condiţii grele sau vătămătoare;

i) indemnizaţiile de eliberare din serviciu;

j) indemnizaţiile persoanelor care au avut de suferit de pe urma avariei de la C.A.E. Cernobîl;

k) pensia de urmaş stabilită părintelui sau tutorelui (curatorului) pentru copii;

l) compensaţiile nominative;

m) alocaţiile sociale de stat;

n) partea pensiei în mărimea cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real, cu excepţia cazurilor de încasare a pensiei de întreţinere;

o) partea salariului în mărimea cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real, cu excepția cazului când se urmărește pentru situațiile prevăzute la art. 106 alin. (3).

(2) Măsurile asigurătorii aplicate asupra veniturilor indicate la alin. (1) vor fi ridicate prin încheierea executorului judecătoresc emisă în cel mult 5 zile lucrătoare de la data recepționării cererii debitorului, însoțită de actele ce confirmă că mijloacele bănești aflate în conturile bancare provin exclusiv din sursele indicate la alin. (1).

[Art.110 în redacția LP132 din 07.10.21, MO249-253/15.10.21 art.295; în vigoare 15.10.21]
.Articolul 89. Bunurile debitorului care nu pot fi urmărite

(1) Nu pot fi urmărite următoarele bunuri ale debitorului persoană fizică:

a) bunurile de uz personal sau casnic, inclusiv mobilierul, care sunt indispensabile traiului debitorului persoană fizică și al membrilor familiei lui, destinate întreținerii unui mod de trai rezonabil, cu condiția ca valoarea fiecăruia dintre aceste bunuri să nu depășească 2000 de lei;

b) bunurile copiilor debitorului;

c) ordinele, medaliile, alte semne distinctive cu care a fost decorat debitorul sau membrii familiei lui;

d) produsele alimentare necesare debitorului și familiei lui timp de 3 luni, iar dacă debitorul se ocupă exclusiv cu agricultura, animalele destinate producției de alimente pentru subzistență și hrana necesară pentru aceste animale;

e) inventarul agricol, inclusiv animalele nedestinate producției de alimente folosite pentru lucrările agricole sau casnice, hrana pentru aceste animale și semințele pentru cultura pământului, dacă debitorul se ocupă cu agricultura, în măsura necesară continuării lucrărilor în agricultură;

f) combustibilul, inclusiv cărbunele și lemnele, necesar debitorului și membrilor familiei lui pentru prepararea bucatelor şi încălzirea locuinţei, calculat pentru 3 luni de iarnă;

g) obiectele de cult religios, portretele de familie, verighetele sau alte obiecte care au o valoare sentimentală sau personală, cu excepția bijuteriilor sau altor obiecte de lux;

h) obiectele necesare debitorului pentru a-şi continua exercitarea profesiei sau ocupației;

i) mijloacele de transport speciale pentru persoanele cu dizabilităţi, obiectele indispensabile persoanelor cu dizabilități și cele destinate îngrijirii bolnavilor;

j) autovehiculul care valorează cel mult 5 salarii medii pe economie, dacă acesta este în mod indispensabil necesar debitorului și membrilor familiei lui;

k) bunul imobil cu destinație locativă în care debitorul are stabilit domiciliul, cu condiția ca debitorul și soţul/soţia, copilul minor, inclusiv cel adoptat, sau persoana aflată la întreţinerea debitorului să nu aibă o altă locuință în proprietate sau în folosință, iar valoarea prevăzută în documentele executorii conform cărora este sechestrat să nu depășească 12 salarii medii pe economie, măsurile asigurătorii asupra bunului menținându-se pe durata executării, fără a afecta dreptul de posesie și folosință al debitorului;

l) animalele de companie, cu excepția celor crescute în scopuri comerciale;

m) alte bunuri care, conform legii, nu pot fi urmărite.

Articolul 105. Urmărirea salariului şi a altor venituri ale debitorului

(1) Salariul şi alte venituri băneşti ale debitorului pot fi urmărite în baza documentelor executorii în cazul în care:

a) se execută hotărîrile privind încasările periodice (pensia de întreţinere, repararea prejudiciilor cauzate prin schilodire sau prin o altă vătămare a sănătăţii, în legătură cu pierderea întreţinătorului etc.);

[Art.105 al.(1), lit.b) abrogată prin LP132 din 07.10.21, MO249-253/15.10.21 art.295; în vigoare 15.10.21]

c) debitorul nu are bunuri sau bunurile lui nu sînt suficiente pentru a acoperi întreaga sumă urmărită;

d) în alte cazuri, la cererea creditorului.

(2) Persoanele fizice şi juridice sînt obligate, la cererea executorului judecătoresc, să prezinte în termen informaţii despre cîştigul lunar şi despre alte venituri ale debitorului.

Articolul 108. Urmărirea indemnizaţiilor de asigurare socială

Indemnizaţiile de asigurare socială plătite în caz de incapacitate temporară de muncă pot fi urmărite în baza documentelor executorii privind încasarea pensiei de întreţinere şi privind repararea prejudiciului cauzat prin schilodire sau prin o altă vătămare a sănătăţii, precum şi în legătură cu pierderea întreţinătorului.

26 ianuarie 2022
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Alte contravenţii

respectiv, în caz de sechestru pe sume de bani ce constituie indemnizaţia unică acordată la naşterea copilului şi indemnizaţia lunară acordată pentru creşterea copilului până la vârsta de 3 ani............depuneți cerere executorului judecătoresc cu anexarea probelor că aceste sume au fost transferate cu acest titlu și executorul judecătoresc este... mai detaliat obligat să ridice sechestrul.........

26 ianuarie 2022