Îndemnizație pentru președinții și vicepreședinții de raione care după încetarea mandatului nu au fost încadrați în câmpul muncii

13 decembrie 2020 7

Bună ziua. Dacă președinții și vicepreședinții de raione după 2 luni de la încetarea mandatului nu sunt încadrați în câmpul muncii, aceștia beneficiază de o îndemnizaţie egală cu un salariu al funcţiei, prin prisma Legii 199 ali. (3) art. 17? La expirarea termenului de 1 an de zile, la instituție a parvenit solicitarea fostului presedinte de raion de a i se achita îndemnizatia menționată, cu declarația sub propria răspundere că în termen de 2 luni de la încetarea mandatului nu a fost iîncadrat în câmpul muncii. Tot în acest context, care este mecanismul de achitare a acestei plăți și cum urmează să fie achitată?