Indemnizatiei pentru perioada rece a anului

24 iulie 2023 1

Buna ziua. In noiembrie 2022, am benificiat de indemnizatia sociala pentru perioada rece, in valoare de 700 MDL lunar, in total 5 luni. In decembrie si ianuarie am facut repratie in apartament si practic nu am locuit acolo. Acum vecinii au scris plangere ca nu locuiesc in apartament si am primit apel de la Asistenta Sociala ca nu am locuit toata perioada rece si nu am drept sa procedez asa daca primesc indemnizatia pentru perioada rece si ca trebuie sa restitui banii. Intrebarea este: e posibil ca fara dovezi sa fie acceptata plangerea de la vecini, care pot din invidie sa spuna orice si au pareri subiective? Exista vreo lege care prevede ca daca primesti indemnizatie sociala pentru perioada rece, nu ai voie sa te deplasezi de la locul unde ai viza de residinta si sa fii 24/7 prezent acolo?

Jurist comments 1

Download discussion
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua.
Temei pentru restituirea sumelor nu este declaraţia vecinilor ci ancheta socială întocmită de asistentul social.

HOTĂRÂRE Nr. 1167 din 16-10-2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social

37. Sumele ajutorului social şi/sau ajutorului pentru perioada rece a anului primite necuvenit se restituie integral de... mai detaliat către persoana care le-a primit.

Pentru restituirea sumelor primite necuvenit structura teritorială de asistenţă socială întocmește și prezintă Casei Naţionale de Asigurări Sociale un demers privind restituirea sumelor, iar Casa Naţională de Asigurări Sociale întocmește și transmite prestatorului de servicii de plată prin intermediul serviciului guvernamental de plăţi electronice (MPay) decizia privind restituirea sumelor.

Sumele ajutorului social și/sau ajutorului pentru perioada rece a anului plătite necuvenit, aflate pe conturile beneficiarilor și care nu au fost primite de beneficiari, se restituie în baza deciziei pe contul Casei Naționale Asigurări Sociale de către bănci.

În cazul în care sumele plăților necuvenite nu pot fi restituite de către prestatorul de servicii de plată, Casa Naţională de Asigurări Sociale notifică despre aceasta structura teritorială de asistenţă socială, care întreprinde măsurile ce se impun, conform legislației, pentru recuperarea sumei de la persoana care le-a primit.

5. La determinarea dreptului la ajutor social şi/sau la ajutor pentru perioada rece a anului se exclud membrii familiei, care:

a) nu locuiesc la adresa la care îşi au domiciliul, fapt confirmat prin ancheta social;

În caz de litigiu în instanţă va trebui să demonstraţi că aţi locuit acolo, iar ancheta socială a fost întocmită eronat.

25 iulie 2023