Infractiune prevazuta de art. 217 alin. 4 CP

24 mai 2021 59

Salut! O persoana de 18 ani, care nu a fost judecata anterior, a savarsit infractiunea prevazuta de art. 217 alin. 4 CP, Aceasta se afla in prezent in arest la domiciliu si colaboreaza cu organele de urmarire penala. Care sunt pasii necesari de urmat pentru ca persoanei mentionate sa-i fie aplicate pedeapsa minima sau in general sa fie liberata de pedeapsa? Multumesc!

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna d-na L., eu vreau să vă atenționez ce spune Codul penal Articolul 217. Circulaţia ilegală a drogurilor, etnobotanicelor sau analogii acestora fără scop de înstrăinare (4) Acţiunile prevăzute la alin.(1), (2) sau (3), săvîrşite:
... mai detaliat a) - exclusă
b) în proporţii deosebit de mari,
se pedepsesc cu închisoare de la 1 la 6 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 6000 la 10000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice. DVS ați adus un șir de circumstanțe antenuante prevăzute de acelaș Cod penal Articolul 76. Circumstanţele atenuante
(1) La stabilirea pedepsei se consideră circumstanţe atenuante:
a) săvîrşirea pentru prima dată a unei infracţiuni uşoare sau mai puţin grave;
b) săvîrşirea infracţiunii de către un minor sau de către o persoană care a atins vîrsta de 18 ani, dar nu a atins vîrsta de 21 de ani;
c) săvîrşirea infracţiunii ca urmare a unui concurs de împrejurări grele de ordin personal sau familial;
d) săvîrşirea faptei de o persoană cu responsabilitate redusă;
e) prevenirea de către vinovat a urmărilor prejudiciabile ale infracţiunii săvîrşite, repararea benevolă a pagubei pricinuite sau înlăturarea daunei cauzate;
f) autodenunţarea, contribuirea activă la descoperirea infracţiunii sau la identificarea infractorilor ori recunoaşterea vinovăţiei;
g) ilegalitatea sau imoralitatea acţiunilor victimei, dacă ele au provocat infracţiunea;
h) săvîrşirea infracţiunii ca rezultat al constrîngerii fizice sau psihice, ce nu înlătură caracterul penal al faptei, sau dată fiind dependenţa materială, de serviciu sau de altă natură;
i) săvîrşirea infracţiunii de către o persoană în stare de ebrietate, provocată de consumarea involuntară sau forţată a substanţelor menţionate la art.24 sau de consumarea de aceste substanţe fără a fi conştientă de efectul lor;
j) săvîrşirea infracţiunii cu depăşirea limitelor legale ale legitimei apărări, reţinerii infractorului, stării de extremă necesitate, riscului întemeiat sau ca rezultat al executării ordinului sau dispoziţiei superiorului;
k) afectarea gravă, prin infracţiunea săvîrşită, a făptuitorului acesteia sau greutatea poverii pedepsei, aplicată pentru el, din cauza vîrstei înaintate a acestuia, stării sănătăţii lui sau altor circumstanţe;
l) expirarea, de la momentul comiterii infracţiunii, a cel puţin 2/3 din termenul de prescripţie pentru tragerea la răspundere penală, prevăzut pentru această infracţiune, sau depăşirea termenului rezonabil pentru examinarea cazului, ţinîndu-se cont de natura faptei, dacă tergiversarea nu a fost provocată de făptuitor.
(2) Instanţa de judecată poate considera drept circumstanţe atenuante şi alte circumstanţe, neprevăzute la alin.(1).
(3) La stabilirea pedepsei, instanţa de judecată nu consideră drept atenuantă circumstanţa care este prevăzută de lege ca element constitutiv al infracţiunii. Eu vreau să vă mai atenționez, că instanța a mers în îtîmpinarea persoanei vizte de DVS și i-a fost aplicată o măsură de reprimare arest la domiciliu. Aveți în vedere să țineți această poziție tot timpul, fiindcă instanța e în drept să aplice și altă pedeapsă mai blîndă.

25 mai 2021
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Contravenţii rutiere

Pe asemenea cazuri aveți nevoie de asistența unui avocat. Dacă nu aveți mijloace financiare, consultați www.cnajgs.md

26 mai 2021