Înlăturarea răspunderii penale in cazul 264(1) CP

4 ianuarie 2024 3

Bună ziua. Am urmatoarele întrebări.
1) Cum este posibilă și care este procedura de liberare de răspundere penală în cazul acțiunii ce cade sub incidența art. 264(1), dacă persoana nu are și nu a avut antecedente penale?
2) Care poate fi pedeapsa minimă ce poate fi aplicată în cadrul procesului de judecată?

Jurist comments 2

Download discussion
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna cătîlin, eu pot să vă prezit prevedrile codului penal, unde este stipulat procedura de răspundere penală, mai ales dacă DVS n-ați avut anterior nici-o încălcare penală și tot odată, Codul penal prevede următoarele Articolul 2641. Conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat sau... mai detaliat în stare de ebrietate produsă de alte substanţe

(1) Conducerea mijlocului de transport de către o persoană care se află în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat sau în stare de ebrietate produsă de substanțe stupefiante şi/sau de alte substanţe cu efecte similar

se pedepseşte cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 200 la 240 de ore, cu anularea dreptului de a conduce mijloace de transport.

(2) Predarea cu bună ştiinţă a conducerii mijlocului de transport către o persoană care se află în stare de ebrietate, dacă această acţiune a provocat urmările indicate la art.264,

se pedepseşte cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 200 la 240 de ore, cu anularea dreptului de a conduce mijloace de transport.

(3) Refuzul, împotrivirea sau eschivarea conducătorului mijlocului de transport de la testarea alcoolscopică, de la examenul medical în vederea stabilirii stării de ebrietate şi a naturii ei sau de la recoltarea probelor biologice în cadrul acestui examen medical

se pedepseşte cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 200 la 240 de ore, în ambele cazuri cu anularea dreptului de a conduce mijloace de transport.

(4) Acţiunile prevăzute la alin.(1)–(3), săvîrşite de către o persoană care nu deţine permis de conducere sau care este privată de dreptul de a conduce mijloace de transport,
Tot depinde pe ce aliniat sunteți trasă la răspundere penală. Sancțiunele sunt prevăzute pentru infracțiuni ușoare.

5 ianuarie 2024
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Alte domenii

trebuie să precizați - art.264, alin.(1), Cod Penal sau art.264 prim, Cod Penal.....................citește art.53-60, Cod Penal.............art.264, alin.(1), Cod Penal mai prevede posibilitatea împăcării părților. - vezi art.109, Cod Penal........art.55 nu se aplică în cazul art.264, alin.(2), și întreg art.264 prim, Cod Penal........totodată, art.510, Cod de procedură penală...............Articolul 510. Dispoziţii generale

(1)... mai detaliat În privinţa persoanei puse sub învinuire pentru o infracţiune uşoară sau mai puţin gravă, care îşi recunoaşte vinovăţia, nu prezintă pericol social şi poate fi reeducată fără aplicarea unei pedepse penale, urmărirea penală poate fi suspendată condiţionat, cu liberarea ulterioară de răspunderea penală conform art.59 din Codul penal.

(2) Prevederile alin.(1) nu se aplică faţă de persoanele:

1) care au antecedente penale;

3) cu funcţii de răspundere, care au comis infracţiunea făcînd abuz de serviciu;

4) care au comis infracţiuni contra securităţii statului;

5) care nu au reparat paguba cauzată în urma infracţiunii.

5 ianuarie 2024