Inmatricularea autoturismului de catre o persoana cu dizabilitati locomotorii si decesul ulterior al persoanei in cauza

7 aprilie 2021 2

Buna ziua. Art. 124 alin. 14 din Codul Fiscal prevede ca ”Beneficiarii şi persoanele terţe nu pot comercializa, dona, transmite prin moştenire sau orice altă formă de dare în posesie ori folosinţă, transmite în arendă, locaţiune, uzufruct, leasing operaţional sau financiar mijloacele de transport menţionate. În cazul în care aceste prevederi nu se respectă, sumele TVA, accizele, taxa vamală şi taxa pentru efectuarea procedurilor vamale se calculează şi se achită de către beneficiar sau de către persoana terţă, în funcţie de cine a plasat aceste mijloace de transport sub regimul vamal de import, de valoarea în vamă a mijloacelor de transport şi/sau de capacitatea cilindrică a motorului la data importului.
Prin derogare de la aceste prevederi, după expirarea termenului de 5 ani de la data beneficierii de scutirea respectivă, beneficiarilor din rândul persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor li se permite comercializarea mijloacelor de transport."
Acelasi lucru este stipulat si in art. 28 lit.z din Legea 1380/1997 si in Codul Vamal, si anume ca mijloacele de transport scutite nu pot transmise prin mostenire. Înseamnă că în cazul decesului persoanei cu dizabilitati, mostenitorii vor trebui sa achite devamarea?