Inregistrarea provizorie a contractului

11 ianuarie 2022 10

Bună ziua. Cine înregistrează contractul de vanzare-cumparare a bunului viitor in registrul bunurilor imobile? In contract se stipulează ca părțile eliberează notarul de executarea obligației de inregistrare provizorie a dreptului dobândit si nu înaintează pretenții materiale in legatura cu neexecutarea acestei obligatiuni. Prezentul contract urmeaza a fi inscris in registrul bunurilor imobile. La acordul partilor, Cumparatorul va prezenta contractul la SCT, în termen de 15 zile calendaristice de la data autentificarii notariale a acestuia. Eu, cumparatorul, risc ceva?