Înregistrarea unui automobil

19 octombrie 2017 132

Tatăl s-a adresat la un birou notarial cu o cerere de autentificare a contractului de donație a automobilului său fiicei și fiului său. Notarul a refuzat din motiv că nu poate autentifica un contract de donație asupra unui automobil pe 2 persoane din motiv că la organul de înregistrare a autovehiculelor dreptul de proprietate poate fi înregistrat doar pe numele unei singure persoane. Este totuși posibil cumva de încheiat actul de donație?

Jurist comments 1

Download discussion
Octavian Cazac
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul afacerilor
  • Dreptul imobiliar

Nu este obligatorie forma autentică a contractului de donaţie dacă bunul este efectiv transmis.
****
Articolul 828. Încheierea contractului de donaţie
(1) Contractul de donaţie se consideră încheiat în momentul transmiterii bunului.

Articolul 830. Promisiunea de donaţie
(1) Pentru a produce efecte, contractul care conţine promisiunea de a transmite în viitor un... mai detaliat bun trebuie încheiat în formă autentică. Nerespectarea formei nu afectează valabilitatea donaţiei dacă promisiunea este îndeplinită, cu excepţia contractelor care au ca obiect bunuri pentru a căror înstrăinare se cere formă autentică.

__________
Legile Republicii Moldova
1107/06.06.2002 Codul civil. Cartea a treia - Obligaţiile (art.512-1431) //Monitorul Oficial 82-86/661, 22.06.2002

19 octombrie 2017