Vecinul si-a instalat copertina fixand-o de balcolnul meu, fara a-mi cere acordul

26 aprilie 2021 21

Vecinul de jos si-a montat copertina cam la jumatatea balconului meu, a batut cuie stricandu-mi izolatia. Nu mi-a cerut acordul si ma deranjeaza aceasta copertina montata sus, daca intand mana o pot atinge. Cum il pot obliga sa o scoata?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul muncii

Buna d-na Rodica, eu vă aduc la cunoștință ce spune Codul contravenșional Articolul 179. Construcţii neautorizate şi intervenţii neautorizate la construcţiile existente
Executarea construcţiilor de orice categorie, a lucrărilor de modificare, reamenajare, consolidare şi reparaţie capitală a clădirilor... mai detaliat şi edificiilor, indiferent de tipul de proprietate şi de destinaţie, fără autorizaţie de construcţie, precum şi a construcţiilor ce cad sub incidenţa legislaţiei privind calitatea în construcţii fără licenţă eliberată în modul stabilit,
se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 210 la 270 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 240 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice. DVS trebue să depuneți o cerere la organul respectiv, adica Inspecția de Sta în Construcție ( mun. Chișinău, str. Șt. Vodă 38 ), inspectorul se v-a deplasa la fața locului, v-a constata construcția, el v-a întocmi un proces verbal și v-a obliga să înlăture construcția. În caz dacă vecinul nu se încadrează, prin judecată v-a fi obligat, inspectorul depune o cerere în istanță, se pronunță hotărîrea, DVS rîdicați de la judecător titlu și-l depuneți la executor, care o să-l oblige să deturneze construcția.

26 aprilie 2021