Instituire tutela

18 august 2020 15

În privința unei persoane există o hotărâre din anul 2000 prin care s-a declarat incapacitatea totală din cauza alienației mintale. Fiica ei vrea să devină tutore și urmează să depună o cerere privind instituirea măsurii de ocrotire judiciară (tutelă). Conform art. 307, alin. (2) CPC, la cerere se va anexa raportul de expertiză extrajudiciară psihiatrică a persoanei în privinţa căreia se solicită instituirea măsurii de ocrotire, eliberat cu cel mult 2 luni înainte de data depunerii cererii. Întrebare: este obligatoriu acest raport de expertiză, odată ce există o hotărâre prin care persoana a fost declarată incapabilă?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Andrei Domenco
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul muncii

Bună ziua,

Ar fi bine anexarea acestor raport de expertiză pentru a confirma faptul că la etapa actuală persoana încă suferă de alienație mintală ceea ce face necesar instituirea măsurii de ocrotire.

19 august 2020