Instrainarea unei cote-parti de 50% din SRL?

27 ianuarie 2023 34

Buna ziua. A fost inregistrata o SRL cu un singur fondator, care este si administrator. Mai tarziu, fondatorul a instrainat cota parte de 50% din SRL unei alte persoane prin contract autentificat notarial, dar contractul mentionat nu a fost prezentat la ASP pentru a fi inregistrat si, respectiv, modificarile de rigoare nu au fost operate. Intrebarea este daca acest contract este valid, si daca da, cum este posibil de reziliat acest contract fara acordul uneia dintre parti.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
  • Jurisconsult
  • Dreptul afacerilor
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar

Buna ziua Ana,

Conform legii partea socială se consideră de drept a dobînditorului, de la data operării în Registrul de stat al persoanelor juridice a modificării privind înstrăinarea/dobîndirea părții sociale. Astfel, contractul respectiv încă nu produce efectele juridice, până când nu va fi înregistrat la ASP. Contractul însă este valabil și... mai detaliat nu este nul. El poate fi rezoluționat în condițiile generale a Codului Civil, precum și în conformitate cu clauzele speciale cu privire la rezoluțiune din contract (daca ele există).

28 ianuarie 2023