Intarzierea darii in exploatare a blocului locativ

3 septembrie 2020 114

Unde as putea obtine o cosultatie? Compania de constructii intarzie cu darea in exploatare a blocul locativ, care trebuia sa aiba loc in simestrul II al anului 2017. Acum, compania ma da in judecata ca sa achit a doua rata de 50%. In contract este mentionata predarea apartamentului cu reparatie la cheie, dar blocul nu are nici ascensoarele instalate.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Mihai Triboi
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua!
Conform contractului este stabilit același termen de dare în exploatare și că după să achitați a doua rată? Dacă da, atunci compania de construcție nu și-a executat obligațiile și dvs aveți dreptul de a invoca excepția de neexecutare: persoana obligată în baza unui contract sinalagmatic este în drept... mai detaliat să refuze executarea propriei obligaţii în măsura în care cealaltă parte nu-şi execută obligaţia corelativă dacă nu s-a obligat să execute prima sau dacă această obligaţie nu rezultă din lege sau din natura obligaţiei. (art. 705 alin. (1) Cod Civil în vigoare până la 01.03.2019).
În caz dacă plata la a doua rată este totuși până la darea în exploatare, oricum aveți indici clari că obligația corelativă nu va fi executată în termen și puteți invoca prevederile art. 706: partea obligată să presteze prima poate refuza executarea obligaţiei dacă, după încheierea contractului, apar indicii că dreptul său la contraprestaţie este periclitat de imposibilitatea executării obligaţiei de către cealaltă parte. Executarea obligaţiei nu poate fi refuzată dacă a fost executată contraprestaţia sau au fost prezentate garanţii privind executarea obligaţiei.
Totul depinde de termenii stabiliți în contract și ordinea executării obligațiilor.

Mult succes!

4 septembrie 2020