Interdictia de a parasi tara

22 noiembrie 2022 69

Buna ziua. As dori sa aflu cum se scoate interdictia de a parasi tara. Multumesc.

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna Iulia,nu mai executorul care a emis inchiere despre aplicarea iterdicției e în drept să anuleze această măsură de reprimare.

22 noiembrie 2022
Serghei Marciuc
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere

Bună ziua Iulia.
Există mai multe variante de răspuns la întrebarea pe care ai formulat-o:
1. În cazul încetării procedurii de executare în condiţiile art.83 lit.a)–c) şi e)–g) din Codul de executare al RM sau restituirii documentului executoriu, interdicţia de a părăsi ţara se revocă de către executorul judecătoresc.

2. În cazul în... mai detaliat care în procesul de executare a documentului executoriu dispare necesitatea menţinerii interdicţiei de a părăsi ţara, precum şi în cazul încetării procedurii de executare în condiţiile art.83 lit.d) din Codul de executare al RM, această interdicţie se revocă de către judecător la cererea executorului judecătoresc sau a părţilor în procedura de executare.

3. Totodată există posibilitatea contestării încheierii instanţei de judecată prin care a fost aplicată Interdicţia de a părăsi ţara, în termen de 15 zile de cînd ați făcut cunoștință cu încheierea respectivă


Jos anexez trimiteri la prevederile legale:

COD Nr. 443 din 24-12-2004 CODUL DE EXECUTARE AL REPUBLICII MOLDOVA*
Articolul 64. Interdicţia de a părăsi ţara
(1) Interdicţia de a părăsi ţara în cel mult 6 luni se aplică de către judecător, la demersul executorului judecătoresc, doar atunci cînd prezenţa debitorului este necesară pentru executarea eficientă a documentului executoriu şi doar după luarea măsurilor de asigurare a executării documentului executoriu, cu obligarea executorului judecătoresc de a efectua periodic un control privind necesitatea menţinerii acestei interdicţii. Încheierea instanţei de judecată se execută imediat, însă poate fi atacată cu recurs. Demersul executorului judecătoresc privind interdicţia de a părăsi ţara se examinează pe baza materialelor anexate la demers, fără participarea părţilor. Instanţa care examinează demersul poate dispune citarea participanţilor la proces şi a executorului judecătoresc pentru a se pronunţa cu privire la temeiurile invocate în demers.
(11) Încheierea instanţei de judecată prin care se dispune aplicarea interdicţiei de a părăsi ţara se trimite spre executare Poliţiei de Frontieră din subordinea Ministerului Afacerilor Interne.
(2) Dacă este necesară menţinerea interdicţiei pe un termen mai mare, aceasta poate fi aplicată în mod repetat în urma unui demers motivat al executorului judecătoresc, dar nu mai mult de 3 ori în cadrul aceleiaşi proceduri de executare.
(3) În cazul încetării procedurii de executare în condiţiile art.83 lit.a)–c) şi e)–g) din prezentul cod sau restituirii documentului executoriu, interdicţia de a părăsi ţara se revocă de către executorul judecătoresc. În cazul în care în procesul de executare a documentului executoriu dispare necesitatea menţinerii interdicţiei de a părăsi ţara, precum şi în cazul încetării procedurii de executare în condiţiile art.83 lit.d) din prezentul cod, această interdicţie se revocă de către judecător la cererea executorului judecătoresc sau a părţilor în procedura de executare.

Articolul 83. Încetarea procedurii de executare
(1) Procedura de executare încetează în cazul în care:
a) obligaţia a fost stinsă;
b) între creditor şi debitor a fost încheiată o tranzacţie, în condiţiile prezentului cod;
c) după încetarea din viaţă, după declararea dispariţiei fără urmă sau după declararea decesului creditorului ori al debitorului, creanţa sau obligaţia adjudecată nu admite succesiunea de către succesorul de drepturi al acestor persoane;
d) bunurile persoanei juridice lichidate nu sînt suficiente pentru satisfacerea deplină a creanţelor creditorului;
e) hotărîrea, decizia sau încheierea în al cărei temei a fost eliberat documentul executoriu a fost anulată printr-o hotărîre judecătorească irevocabilă;
f) debitorul a prezentat spre executare o hotărîre de încasare de la creditor în folosul său a unei sume egale cu suma debitoare sau mai mare decît aceasta;
g) creditorul a renunţat la executare.


COD Nr. 225 din 30-05-2003 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ AL REPUBLICII MOLDOVA*
Articolul 425. Termenul de declarare a recursului împotriva încheierii
Termenul de declarare a recursului împotriva încheierii este de 15 zile de la comunicarea încheierii.

22 noiembrie 2022