Interdicție de a părăsi țara?

5 martie 2024 3

Bună ziua. Am o datorie în legătură cu rambursarea creditului la bancă. Creditorul a desfăcut contractul și mi-a fost aplicat sechestru pe card. În această situație, pot părăsi țara?

Jurist comments 2

Download discussion
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna Marius, se primește, că deja instanța s-a pronunțat asupra creditului, adică a fost pronunțat o hotărâre despre incasarea silită, tiylu executyoriu se găsește la executor, ultimul e în sdrept să inițieze și să pronunțe o încheiere despre aplicarea sechestru de a părăsi țara. Eu vă aduc la cunoștință ce... mai detaliat spune Codul de executorare Articolul 64. Interdicţia de a părăsi ţara

(1) Interdicţia de a părăsi ţara în cel mult 6 luni se aplică de către judecător, la demersul executorului judecătoresc, doar atunci cînd prezenţa debitorului este necesară pentru executarea eficientă a documentului executoriu şi doar după luarea măsurilor de asigurare a executării documentului executoriu, cu obligarea executorului judecătoresc de a efectua periodic un control privind necesitatea menţinerii acestei interdicţii. Încheierea instanţei de judecată se execută imediat, însă poate fi atacată cu recurs. Demersul executorului judecătoresc privind interdicţia de a părăsi ţara se examinează pe baza materialelor anexate la demers, fără participarea părţilor. Instanţa care examinează demersul poate dispune citarea participanţilor la proces şi a executorului judecătoresc pentru a se pronunţa cu privire la temeiurile invocate în demers.

(11) Încheierea instanţei de judecată prin care se dispune aplicarea interdicţiei de a părăsi ţara se trimite spre executare Poliţiei de Frontieră din subordinea Ministerului Afacerilor Interne.

(2) Dacă este necesară menţinerea interdicţiei pe un termen mai mare, aceasta poate fi aplicată în mod repetat în urma unui demers motivat al executorului judecătoresc, dar nu mai mult de 3 ori în cadrul aceleiaşi proceduri de executare.

(3) În cazul încetării procedurii de executare în condiţiile art.83 lit.a)–c) şi e)–g) din prezentul cod sau restituirii documentului executoriu, interdicţia de a părăsi ţara se revocă de către executorul judecătoresc. În cazul în care în procesul de executare a documentului executoriu dispare necesitatea menţinerii interdicţiei de a părăsi ţara, precum şi în cazul încetării procedurii de executare în condiţiile art.83 lit.d) din prezentul cod, această interdicţie se revocă de către judecător la cererea executorului judecătoresc sau a părţilor în procedura de executare. Pentru a întreprinede o așa acțiune, executorul trebuyie să se adreseze în judecată cu un demers pentru a obține o incheiere pentru a permite executorul să nu părăsiți țara. Executorul trebuie să prezinte probe, că el are nevoie de așa ceva. DVS sunteți în drept să plecați după hotarele țării.

6 martie 2024
Filip Rotaru
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Contravenţii rutiere
 • Alte contravenţii

Buna ziua Marius, existenta unor asemenea interdictii poate fi verificata, contactati-ma la nr. 060508487

7 martie 2024