Interdictie pentru datorii

7 ianuarie 2020 112

Buna ziua. Am fost la poliția judiciară unde mi-au spus că am interdictie impusa de un executor judecătoresc. Ce consecinte pot urma? Cat timp durează această interdictie?Vreau să plec peste hotare la munca pentru a întoarce datoria, iar executorul judecătoresc a blocat si cardul salarial al sotului. Are executorul judecătoresc asa drept? Ajutati-ma, va rog, cu un sfat.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua!
Da, executorul are dreptul atît să pună sechestrul pe conturile bancare cît și să solicite instanței aplicarea interdicției de a părăsi țara. În cadrul unei proceduri de executare interdicția de a părăsi țara se poate aplica de trei ori, fiecare interdicție se aplică pentru un termne de maxim 6... mai detaliat luni.
Articolul 64. Interdicţia de a părăsi ţara
(1) Interdicţia de a părăsi ţara în cel mult 6 luni se aplică de către judecător, la demersul executorului judecătoresc, doar atunci cînd prezenţa debitorului este necesară pentru executarea eficientă a documentului executoriu şi doar după luarea măsurilor de asigurare a executării documentului executoriu, cu obligarea executorului judecătoresc de a efectua periodic un control privind necesitatea menţinerii acestei interdicţii. Încheierea instanţei de judecată se execută imediat, însă poate fi atacată cu recurs. Demersul executorului judecătoresc privind interdicţia de a părăsi ţara se examinează pe baza materialelor anexate la demers, fără participarea părţilor. Instanţa care examinează demersul poate dispune citarea participanţilor la proces şi a executorului judecătoresc pentru a se pronunţa cu privire la temeiurile invocate în demers.
(11) Încheierea instanţei de judecată prin care se dispune aplicarea interdicţiei de a părăsi ţara se trimite spre executare Poliţiei de Frontieră din subordinea Ministerului Afacerilor Interne.
(2) Dacă este necesară menţinerea interdicţiei pe un termen mai mare, aceasta poate fi aplicată în mod repetat în urma unui demers motivat al executorului judecătoresc, dar nu mai mult de 3 ori în cadrul aceleiaşi proceduri de executare.
(3) În cazul încetării procedurii de executare în condiţiile art.83 lit.a)–c) şi e)–g) din prezentul cod sau restituirii documentului executoriu, interdicţia de a părăsi ţara se revocă de către executorul judecătoresc. În cazul în care în procesul de executare a documentului executoriu dispare necesitatea menţinerii interdicţiei de a părăsi ţara, precum şi în cazul încetării procedurii de executare în condiţiile art.83 lit.d) din prezentul cod, această interdicţie se revocă de către judecător la cererea executorului judecătoresc sau a părţilor în procedura de executare.
Privitor la aplicarea sechestrului pe cardul salarial, conform art. 106, alin. (2) CE, din salariul şi din alte venituri ale debitorului pot fi reţinute, în baza unui document executoriu, nu mai mult de 20%, iar în baza cîtorva documente executorii, nu mai mult de 50% din cuantumul lor pînă la achitarea deplină a sumei urmărite.
Încercați să încheiați o tranzacție cu creditorul privitor la achitarea datoriei în rate, eșalonat.

8 ianuarie 2020