Interpretarea art. 7 alin. ( 3) din Legea nr. 913 din 2000

22 iunie 2021 8

Buna ziua. Explicati-mi, va rog, sensul articolului 7 alin. (3) din Legea nr. 913 din 2000: ”(3) Cu acordul proprietarilor, cota-parte poate fi diferită pentru diferite grupuri de proprietari, în funcţie de tipul încăperilor ce le aparţin în condominiu.” Cu acordul proprietarului spatiului nelocativ (de exemplu?) sau cu acordul tuturor locatarilor la adunarea generală?