Întoarcerea ajutorului social primit

8 februarie 2024 3

Bună ziua. În 2022 am primit ajutor social, având trei copii, dintre care cel mic nu avea împlinită vârsta de 3 ani. Soțul avea luat în arendă de la primărie un teren pe care îl prelucra. Acum mi-a venit scrisoare că trebuie să întorc ajutorul primit, pentru că au găsit fals în documente. Primăria nu a prezentat actele pe terenul luat în arendă de soț, pentru că acesta este din rezerva primăriei și nu are număr cadastral. Noi am încheiat contract cu primăria, am achitat arenda, terenul as fost prelucrat. La primărie nu ne-au spus că acest teren nu are număr cadastral. Ce să facem în această situație ?

Jurist comments 1

Download discussion
Tatiana Scobiola
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Alte contravenţii
  • Alte domenii

Bună. Conform Hotărârii nr. 1167 din 16-10-2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social: Sumele ajutorului social primite necuvenit se restituie integral de către persoana care le-a primit.

Pentru restituirea sumelor primite necuvenit structura teritorială de asistenţă socială întocmește și prezintă Casei Naţionale de... mai detaliat Asigurări Sociale un demers privind restituirea sumelor, iar Casa Naţională de Asigurări Sociale întocmește și transmite prestatorului de servicii de plată prin intermediul serviciului guvernamental de plăţi electronice (MPay) decizia privind restituirea sumelor.

Astfel, în cazul în care nu sunteți de acord cu această decizie trebuie să o atacați în contencios administrativ în termenul indicat (de regulă, 30 de zile).

9 februarie 2024