Întrebare referitoare la sistemul de învățământ liceal

9 februarie 2023 21

Bună ziua. Am absolvit 9 clase la o instituție de învățămând, unde am studiat limba rusă ca a 2 limbă străină, pe lângă cea engleză, iar după clasa a 9-a m-am transferat la alt liceu unde a 2-a limbă este franceza. Profesoara mă impune să învăț tot materialul pe care ei l-au studiat din clasa a 5-a. Are dreptul să facă asta? Ce pot face că sa scap de studierea întregului material pentru 5 ani?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua Daniel.
Aş fi vrut să am un răspuns favorabil pentru tine, dar va trebui să înveţi limba franceză pentru a obţine cel puţin notă trecătoare la acest obiect sau schimbă liceul.
Alege un liceu cu profil real, acolo ,,Limba străină II" este obiect obţional.
Pentru mai multe detalii studiază PLANUL-CADRU
pentru... mai detaliat învățământul primar, gimnazial și liceal.

Codul educaţiei prevede:
Articolul 136. Drepturile elevilor şi studenţilor

(1) Elevii şi studenţii au următoarele drepturi:

a) să aleagă instituţia de învăţămînt în care doresc să înveţe;
Articolul 137. Obligaţiile elevilor şi studenţilor
(2) Elevii au obligaţia să frecventeze învăţămîntul obligatoriu şi să însuşească materiile prevăzute de programele de studii.

(3) Elevii şi studenţii care încalcă prevederile actelor normative în vigoare şi/sau ale actelor interne ale instituţiilor de învăţămînt sînt pasibili de sancţionare, în funcţie de gravitatea faptei, conform actelor interne ale instituţiilor de îmvăţămînt, pînă la exmatriculare.

PS. un mic sfat, dacă liceul unde studiezi are deficit de elevi, poţi să discuţi cu profesorul de limbă franceză şi managerul instituţiei pentru a fi mai indulgenţi, managerul are intires instituţional faţă de numărul de elevi or finanţarea instituţiei depinde de numărul de elevi. (dar asta nu te scuteşte de obligaţia de a studia, fiindcă nu va fi echitabil faţă de colegii care depun efort şi vor fi evaluaţi conform aceloraşi criterii)

10 februarie 2023